Een terugblik
op het jaar 2021

JaarverslAG applIa nEDERLAND – 2021

Op deze pagina vindt u het jaarverslag van APPLiA Nederland. Voor het eerst is deze terugblik op het jaar volledig digitaal gemaakt. We linken namelijk graag door aan interessante en relevante artikelen die wij eerder hebben gepubliceerd.

In volle vaart vooruit 

Voorwoord door Stefan Verhoeven 

In een jaarverslag blikken we altijd terug. En ook in 2021 is er genoeg gebeurd om je opnieuw over te verwonderen: van corona tot een kabinetsformatie, de Ever Given die het Suezkanaal blokkeerde en natuurlijk het tekort aan chips. Allemaal zaken die in grote en kleine mate invloed hebben gehad op onze branche, onze retailerpartners en vooral onze klanten. Maar laten we hier vooral inzoomen op onze eigen acties. Want ondanks alle zorgen over de wereld waarin we leven, kunnen we heel trots zijn op de resultaten die we met APPLiA Nederland gerealiseerd hebben. 

Lees meer
Stefan Applia Jaarverslag2021
Stefan Verhoeven – Voorzitter APPLiA Nederland

APPLiA Nederland jaarcijfers 2021: De gekte is eraf

Het jaar 2021 kenmerkte zich opnieuw door de coronapandemie en de bijkomende lockdowns. In 2020 – het eerste coronajaar – was goed zichtbaar dat door het vele thuiswerken en gecancelde vakanties, consumenten investeerden in hun elektrische huishoudelijke apparaten. Het was daardoor een uitzonderlijk goed jaar voor de verkoop van deze apparaten, al vlakte de omzetgroei wel wat af. In het begin van 2021 was er een volumegroei te zien, maar in de tweede helft van 2021 sloeg dat om. Op jaarbasis is de afzet per saldo daardoor gelijk gebleven aan 2020.

Lees meer over de cijfers en trends van 2021
Applia Afzet Apparaten 2020 2021
Applia Omzet Apparaten 2020 2021

Een volledig overzicht van alle cijfers per productcategorie vindt u hier:

transitieplan APPLiA

Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur 

Het vierde kwartaal van 2021 stond bij APPLiA Nederland onder meer in het teken van de transitieagenda. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor de circulaire economie) werken het Groene Brein en adviesbureau Turntoo aan het tot stand brengen van het transitieplan specifiek voor elektrische huishoudelijke apparaten. Het doel is om samen met de branche te komen tot een gedragen plan in samenspraak met o.a. de Rijksoverheid.  

APPLiA Nederland verwelkomde dit initiatief en organiseerde samen met Turntoo drie bijeenkomsten. Producenten en retailers waren vertegenwoordigd in de sessies. Daarnaast waren een aantal prominente sprekers te gast, waaronder Roald Lapperre, Directeur-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&W.  

Het volledige rapport wordt in juni 2022 gepubliceerd. Klik hieronder om de conclusies uit het rapport te lezen.

Het Transitieplan
Fme Petitie Technisch Personeel Applia 1

De belangrijkste lobby’s van 2021 

Lobby richting overheden, zowel nationaal als op Europees niveau, is een van de voornaamste taken van APPLiA Nederland. In 2021 is er dan ook flink gelobbyd. De belangrijkste van vorig jaar zijn de lobby voor meer technisch personeel en de lobby m.b.t. het wetsvoorstel consumentenkoop.  

Lees over de belangrijkste lobby’s van 2021 
Applia Fiar Summit 2021 79

Verslag van de commissies

Samenwerking is het sleutelwoord van de commissies van APPLiA Nederland. En dat was in 2021 niet anders, ondanks dat het nog steeds lastig was om fysiek met elkaar af te spreken. Lees hier hoe de Technische Commissie, Statistiekcommissie en Communicatiecommissie zich in 2021 hebben ingezet voor de leden.

Verslag van de commissies
European Union Flag Blue Background Applia

Belangrijke dossiers in Europa

Drie thema’s uit 2021 uitgelicht

Als branchevereniging staat APPLiA met een been in Nederland en met een been in Europa. Want veel van de beslissingen die op Europees niveau worden gemaakt, hebben vroeg of laat invloed op de producenten en leveranciers in Nederland.  

Daarom lichten we drie actuele en relevante dossiers uit die in 2021 op de agenda van APPLiA Europe stonden. Het zijn thema’s die ook in 2022 onderwerp van gesprek zullen zijn.  

Lees meer

APPLiA – FIAR Summit 2021

Op donderdag 7 oktober kwam de branche van elektrische huishoudelijke apparaten en consumer elektronics samen tijdens de APPLiA – FIAR Summit 2021.

Applia Fiar Summit 2021 (1)
Applia Fiar Summit 2021 (11)
Applia Fiar Summit 2021 (35)
Applia Fiar Summit 2021 (41)
Applia Fiar Summit 2021 (42)
Applia Fiar Summit 2021 (43)
Applia Fiar Summit 2021 (51)
Applia Fiar Summit 2021 (54)
Applia Fiar Summit 2021 (55)
Applia Fiar Summit 2021 (62)
Applia Fiar Summit 2021 (63)
Applia Fiar Summit 2021 (76)
Applia Fiar Summit 2021 (86)
Applia Fiar Summit 2021 (108)
Applia Fiar Summit 2021 (115)

2021: Het jaar voor APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair – kortweg ANStEC- werd in maart 2021 in het leven geroepen. Het voornaamste doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van producenten van elektrische huishoudelijke apparaten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. Een belangrijke taak, zeker nu circulariteit steeds hoger op de politieke agenda staat, zowel in Nederland als binnen Europa.

In een aantal opzichten was 2021 vooral een opstartjaar waarin ANStEC zichzelf vorm en invulling heeft gegeven. Zo is er een nieuw bestuur en bureau aangesteld en is er een fundament voor de producentenraad gelegd. Daarnaast heeft de Stichting in 2021 al een van haar belangrijkste taken vervuld: het vaststellen van de tarieven van de afvalbeheerbijdrage.

Benieuwd hoe het jaar 2021 er voor ANStEC uit heeft gezien?

Klik hier voor ANStEC in 2021
ANStEC stichting open

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan