De belangrijkste lobby’s van 2021 

Lobby richting overheden, zowel nationaal als op Europees niveau, is een van de voornaamste taken van APPLiA Nederland. In 2021 is er dan ook flink gelobbyd. De belangrijkste van vorig jaar zijn de lobby voor meer technisch personeel en de lobby m.b.t. het wetsvoorstel consumentenkoop.  

Lobby rondom nieuwe wetgeving consumentenkoop 

Het wetsvoorstel over consumentenkoop stond vorig jaar hoog op de agenda van APPLiA. Met name het belang van behoud van de gebruiksvergoeding bij vervanging van het apparaat en ontbinding van de koop bij non-conformiteit. APPLiA heeft het gehele bedrijfsleven, verenigd in VNO-NCW, meegekregen in een lobby bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden zijn bestookt met verzoeken van vele organisaties en van individuele bedrijven om het wetsvoorstel op dit punt aan te passen. De uitkomst van de parlementaire behandeling laat nog op zich wachten. 

Leden van APPLiA Nederland zijn uitvoerig geïnformeerd over de verandering in wetgeving en de gevolgen daarvan voor producenten en importeurs van elektrische huishoudelijke apparaten. Al in mei 2021 heeft een eerste voorlichtingssessie voor de leden plaatsgevonden. De nieuwe wettelijke regels met betrekking tot consumentenkoop zijn voor alle producenten inzichtelijk gemaakt op deze website.

Bekijk nieuwe wettelijke regels consumentenkoop

In aanvulling op de informatie over het verbod op de gebruiksvergoeding deelde APPLiA  waardevolle informatie met leden over de wettelijke garantie bij normale slijtage. Voor de wettelijke garantie voor de normale levensduur van een apparaat moet namelijk niet alleen naar het totale apparaat worden gekeken, maar ook naar ieder onderdeel.  

Meer daarover leest u hier: 

Wettelijke garantie bij normale slijtage

Lobby voor meer technisch personeel 

Al jaren is het tekort aan technici een van de grootste belemmeringen in de technologische industrie, ook in de branche van elektrische huishoudelijke apparaten. Nooit hebben er zo veel vacatures met een technisch beroep open gestaan. APPLiA heeft zich daarom aangesloten bij de lobby van FME om deze mismatch tussen aanbod van skills en de behoefte bij bedrijven te verkleinen.  

Aanbieden petitie en het coalitieakkoord 

De grootste lobby-actie van 2021 was het overhandigen van een petitie aan de Tweede Kamer. Hierin werd de noodkreet geluid over de aanhoudende en oplopende personeelstekorten in de technische sector. Daarnaast hebben verschillende acties plaatsgevonden. De lobby werd echter bemoeilijkt door de lange formatie en de coronapandemie met verschillende lockdowns. In het coalitieakkoord staan helaas geen concrete plannen voor het aanpakken van de tekorten. Zowel FME als APPLiA zijn hierover zeer teleurgesteld. FME blijft zich inzetten om de plannen te concretiseren.  

Lees meer over de lobby voor technisch personeel in 2021

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan