Nieuwe wettelijke regels consumentenkoop

Medio 2022 treden nieuwe wettelijke regels over consumentenkoop en consumentengarantie in werking. De nieuwe regels vloeien voort uit een Europese richtlijn uit 2019. De belangrijkste drie wetswijzigingen voor producenten van elektrische huishoudelijke apparaten zijn:

Verplichting tot software-updates voor slimme producten

De verkoper (winkel en installatiebedrijf) wordt verplicht tot het verstrekken van updates die de consument redelijkerwijs mag verwachten. Daarmee moet geborgd worden dat het apparaat op hetzelfde niveau blijft functioneren als bij de aankoop. Dit betreft in de eerste plaats beveiligingsupdates tegen cyber criminaliteit. In de praktijk zal de producent de updates beschikbaar moeten stellen.

Volgens de EU-richtlijn gelden deze verplichtingen voor de termijn die de consument redelijkerwijs kan verwachten, ook na de minimum aansprakelijkheidsperiode van 2 jaar die in de meeste EU-lidstaten als wettelijke garantietermijn geldt. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de updates toe te passen, mits er door de verkoper gewezen is op de consequenties van het niet-installeren van updates.

Omkering bewijslast bij (non)-conformiteit van 6 naar 12 maanden

Bij de oude wetgeving gold dat wanneer het product in de eerste zes maanden na levering een technisch probleem geeft, er van wordt uitgegaan dat dit probleem een gevolg is van een gebrek in het product. De verkoper zal in deze periode moeten bewijzen dat het product niet gebrekkig was toen het product werd afgeleverd en dat het probleem door een andere oorzaak is ontstaan, bijvoorbeeld verkeerd gebruik door de consument. Deze periode is in de nieuwe wet verlengd naar twaalf maanden. Na deze twaalf maanden na aankoop van het product komt de bewijslast bij de consument te liggen en zal de consument moeten aantonen dat het technische probleem door een fout in het product zelf wordt veroorzaakt.

Nadere eisen fabrieksgarantie

Bij de oude wetgeving was er geen verplichting voor producenten en importeurs om een fabrieksgarantie te verstrekken aan de consument. Enkel de wettelijke verplichtingen van de verkoper (winkel, installatiebedrijf) waren van toepassing. Ook in de nieuwe EU-richtlijn is er nog steeds geen verplichting om een fabrieksgarantie aan de consument te bieden. Wel worden de producent en importeur nu verplicht – indien er een fabrieksgarantie is verstrekt – daarin te melden dat er ook nog wettelijke rechten bestaan op kosteloze wegneming van eventuele gebreken en dat deze niet worden aangetast door de fabrieksgarantie.


Leden van APPLiA Nederland zijn uitvoerig geïnformeerd over de verandering in wetgeving en de gevolgen daarvan voor producenten en importeurs van elektrische huishoudelijke apparaten. APPLiA Nederland behartigt de belangen van haar leden door parlementaire lobby.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan