Belangenbehartiger
sinds 1988

Sluit je aan!

APPLiA Nederland is al sinds 1988 belangenbehartiger

Op 1 maart 2021 veranderde de Vereniging van Leveranciers van Elektrische Huishoudelijke Apparaten in Nederland, kortweg VLEHAN, haar naam in APPLiA Nederland. De naamswijziging ging gepaard met een aangepaste taakuitvoering. Waar de organisatie voorheen vooral gericht was op informatievoorziening richting de leden, wordt nu eveneens gefocust op het ophalen van standpunten en actieve representatie van de leden naar externe stakeholders. Daarnaast wordt het e-wastedossier, middels APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, onderdeel van het takenpakket van APPLiA Nederland. De naamswijziging onderstreept de warme band met de Europese koepelorganisatie APPLiA. Als lid van de Europese organisatie praat APPLiA Nederland ook in Europa mee over innovatie, duurzaamheid en wet- en regelgeving en behartigt daarmee de belangen van de Nederlandse leveranciers en producenten.

Naamswijziging leidt nieuwe periode in

Hoewel naamsveranderingen wel vaker voorkomen, heeft VLEHAN sinds de oprichting in 1988 steevast VLEHAN geheten. De wijziging luidt dan ook een nieuwe periode in voor de vereniging. Die was echter nooit mogelijk geweest zonder alle kennis en ervaring die sinds de oprichting is opgedaan. Daarom blikken we in dit artikel terug op ruim 32 jaar VLEHAN en gaan we in gesprek met drie oud-voorzitters.

Geschiedenis van applia nederland

De oorsprong van de vereniging ligt in 1968 en het moment dat de VLET, de Vereniging van Leveranciers van Elektrotechnische Toestellen, werd opgericht. De VLET besteedde aandacht aan ‘alle elektrotechnische toestellen voor huishoudelijk gebruik’. Daarnaast was er de groep Fabrieken van Elektrische Huishoudelijke Apparaten Nederland (FEHAN). Hier werden later de importeurs aan toegevoegd, waardoor de naam veranderde in FIEHAN (vereniging Fabrieken en Importeurs van Elektrische Huishoudelijke Apparaten Nederland). Ook was er nog de VKI, De Groep Verwarming en Kookapparaten Industrie. Deze drie gingen op 16 november 1988 samen op in VLEHAN: Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland. Het woord ‘elektrische’ werd expres weggelaten, met het oog op gasfornuizen.

Kwalitatieve en kwantitatieve ontzorging

Al sinds de oprichting van VLEHAN heeft het behartigen van de belangen van de leden de hoogste prioriteit gehad. Andere aandachtsgebieden waren onderlinge kennisdeling, de ontwikkeling van gezamenlijke neutrale productpromotie en het verzamelen van statistische gegevens. In een interview in ERM ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van VLEHAN zei toenmalig voorzitter Sjaak Brouwer hierover: “VLEHAN ondersteunt de leden heel breed. Je kunt het samenvatten als kwalitatieve en kwantitatieve ontzorging.”

Na ruim 32 jaar begint de vereniging onder de naam APPLiA Nederland aan een nieuw hoofdstuk.

Wat doet APPLiA Nederland nu
Velo Wasmachine Motor Geschiedenis
Prototype van de Vélo wasmachine aangedreven door éénfasemotor. In 1928 ging deze officieel in productie. Bron: Historisch Centrum Overijssel).

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan