APPlia nederland

Voor fabrikanten en leveranciers van
elektrische huishoudelijke apparaten

Sluit je aan!

Disclaimer

Vereniging APPLiA Nederland heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie, ook van derden, volledig en juist is. APPLiA Nederland kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onjuiste of onvolledige informatie die via deze website wordt verkregen. APPLiA Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoek en het gebruik van deze site en de informatie die op deze site beschikbaar is, danwel voor enige schade ontstaan door het openen, opslaan of gebruik van via deze site verkregen bestanden van welke aard dan ook. Het gebruik van informatie die wordt verkregen via deze website is te allen tijde voor risico van de gebruiker.

Beeldmateriaal

Vereniging APPLiA Nederland heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik ervan niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, of u heeft voor het gebruik geen toestemming verleend, neemt u dan contact met ons op via info@applianederland.nl.

Standaard Afbeelding 3@2x

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan