APPLiA Nederland is er voor leveranciers en producenten van elektrische huishoudelijke apparaten.

Sluit je aan!

welkom bij APPLIA NEDERLAND

APPLiA Nederland (voorheen VLEHAN) is de brancheorganisatie voor producenten en leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten en een industriebrede spreekbuis richting stakeholders en media. Daarbij behartigt de organisatie de belangen van al haar leden: groot en klein, lokaal en internationaal actief. Objectiviteit staat hierbij hoog in het vaandel. Daarnaast waarborgt APPLiA Nederland dat haar achterban de producentenverantwoordelijkheid kan nemen in recycling (e-waste) en adviseert waar nodig.

In maart 2021 veranderde VLEHAN haar naam in APPLiA Nederland.

ONZE VISIE

APPLiA Nederland staat bekend om de proactieve informatievoorziening en adviezen aan haar leden op het gebied van duurzaamheid, innovatie en wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen producenten van elektrische huishoudelijke apparaten vol vertrouwen beslissingen nemen, in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast waarborgt APPLiA Nederland dat haar achterban de producentenverantwoordelijkheid kan nemen in recycling (e-waste) en adviseert waar nodig.

Applia Verhoeven 012 Web 2

BESTUUR

APPLiA Bestuursfoto Stefan Verhoeven

Stefan Verhoeven

Voorzitter APPLiA Nederland
Miele Nederland B.V.
APPLiA Bestuursfoto Erik Van Berkel

Erik van Berkel

Bertazzoni Benelux BV
APPLiA Bestuursfoto Robert Kapteijn

Robert Kapteijn

ATAG Benelux B.V.
APPLiA Bestuursfoto Bart Quispel

Bart Quispel

De’Longhi Benelux S.A.
APPLiA Bestuursfoto Marc Asbeek Brusse

Marc Asbeek Brusse

BSH Huishoudapparaten B.V.
APPLiA Bestuursfoto Erik Schimmer

Erik Schimmer

Philips Nederland B.V.

BUREAU

APPLiA Bestuursfoto Roland Knoester

Roland Knoester

Directeur APPLIA Nederland en ANStEC
APPLiA Bestuursfoto Ilona Hofmeester

Ilona Hofmeester

Secretariaat
APPLiA Bestuursfoto Alexa De Jong

Alexa de Jong

Communicatieadviseur (Smith Communicatie)

WAT WE DOEN

  • We behartigen de belangen van onze leden, in de breedste zin van het woord. Onderdeel daarvan is lobby richting overheden en andere stakeholders op nationaal en Europees niveau.
  • We zijn een kenniscentrum op het gebied van duurzaamheid, innovatie en wet- en regelgeving binnen de sector elektrische huishoudelijke apparaten.
  • We informeren onze leden proactief over actuele ontwikkelingen in de markt.
  • We bieden ondersteunende diensten aan, zoals trainingen op het gebied van actuele thema’s, technische zaken en een statistiekprogramma met relevante data.
  • We zijn de schakel tussen de Europese koepelorganisatie APPLiA en onze leden. We brengen de branche samen en verbinden onze leden.
Applia themasessie
Applia netwerken

WAAROM LID WORDEN VAN APPLIA NEDERLAND

De leden zijn de baas

Lobby naar overheden vanuit de kracht van gezamenlijkheid

Kennisuitwisseling

Geen winstoogmerk en een kostenefficiënte begroting

Gezonde vereniging met een vrije reserve van één jaar contributie

Klik hier om al onze leden te bekijken

COMMISSIES

APPLiA Nederland heeft drie commissies die erop gericht zijn de leden te ondersteunen en hun belangen te behartigen.

JAARVERSLAGEN

Op 13 april 2022 heeft APPLiA Nederland het jaarverslag 2021 gepubliceerd. Klik hieronder om het jaarverslag te bekijken.

Jaarverslag 2021

Oudere jaarverslagen

Partners van APPLiA Nederland

Om de belangen van de leden van APPLiA Nederland te kunnen behartigen, werken wij samen met een aantal partners:

Applia Logo

Applia europe

APPLiA is de Europese handelsvereniging van de industrie van elektrische huishoudelijke apparaten en behartigt de belangen van haar leden op Europees niveau. De organisatie is gevestigd in Brussel. APPLiA zet zich in om duurzaamheid en innovatie binnen de industrie te bevorderen. APPLiA Nederland is actief lid en steunt deze ambitie. Met APPLiA als partner zit APPLiA Nederland bovenop de actuele ontwikkelingen in innovatie, duurzaamheid en wet- en regelgeving in Europa en informeert haar leden daar proactief over.

Logo Fme

FME

FME is dé ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Er zijn ruim 30 partnerbranches aangesloten bij FME, waaronder APPLiA Nederland, waarmee FME zeer nauwe relaties onderhoudt. APPLiA Nederland besteedt haar management en secretariële ondersteuning uit aan FME en profiteert op die manier van het netwerk, de kennis en de lobbykracht van FME.  

Stichting Open

Eind 2019 hebben 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen de handen ineengeslagen en Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk is het voldoen aan de wettelijke inzameldoelstellingen en e-waste circulair te maken. Stichting Open neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de inzameling en recycling van e-waste in heel Nederland. De voorzitter van APPLiA Nederland is onderdeel van het bestuur van Stichting Open en behartigt vanuit die rol de belangen van de leden.

Fiar Logo Fc

FIAr ce

FIAR CE behartigt de belangen van producenten/importeurs van audio, imaging en tv. Daarbij informeert FIAR deelnemers over actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, markttrends en producentenverantwoordelijkheid. Ook behartigt FIAR de belangen van producenten/importeurs richting overheden en andere instanties en brengt FIAR bedrijven samen voor netwerken en kennisdeling. Dit alles om de branche te ondersteunen.

Gfk

GfK

GfK is het grootste marktonderzoeksbureau van Nederland en een van de leidende bureaus van de wereld. GfK brengt maandelijks marktontwikkelingen en trends in kaart en rapporteert deze aan APPLiA Nederland. Van ruim 250 product groepen worden op artikelniveau de verkopen in aantallen, waarde en prijs geregistreerd en gerapporteerd.

ERM

ElektroRetailMagazine (ERM) informeert al 89 jaar de Nederlandse TCGRetail (Technical Consumer Goods) over ontwikkelingen in de branche. Het blad richt zich op online en offline retailorganisaties, onhankelijke detaillisten en overige partijen in de markt. ERM is een onafhankelijk platform en verschijnt in print, op tablet en online (www.ermonline.nl). APPLiA Nederland blikt iedere maand met een column in ERM terug op de ontwikkelingen in de markt.

Smith Communicatie E1613730724813

Smith Communicatie

Smith Communicatie is de communicatiepartner van APPLiA Nederland. Het communicatiebureau is sinds 2020 betrokken en startte de samenwerking met het ontwikkelen van een communicatiestrategie. Inmiddels is Smith Communicatie betrokken bij alle interne en externe uitingen van APPLiA Nederland.

SAMENWERKINGEN van applia nederland

VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland. APPLiA Nederland is bij VNO-NCW zlid van de Commissie Consumentenvraagstukken.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. De organisatie vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven en is één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

Techniek Nederland

Milieu Centraal

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is er om de consument te voorzien van goede informatie zodat zij duurzame keuzes kunnen maken. De organisatie onderscheidt zich met onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek. Experts zorgen ervoor dat de kennisbasis up-to-date blijft.

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan