Kenniscentrum voor
alle technische vraagstukken

technische commissie

De Technische Commissie speelt een essentiële rol binnen de taken die APPLiA Nederland zichzelf heeft gesteld. De meeste tijd besteedt de commissie aan wet- en regelgeving. Daarnaast is de commissie een deskundige belangenbehartiger en betrouwbare vraagbaak voor leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland.

De meeste leden hebben een technisch manager afgevaardigd naar de Technische Commissie. Daardoor heeft de commissie enorm veel praktische kennis in huis, die nodig is bij de zaken waar de collectieve belangenbehartiging technische aspecten krijgt.

Onderwerpen van de technische commissie

Wet- en regelgeving is een van de belangrijkste onderwerpen voor de Technische Commissie. Bijvoorbeeld regels over productveiligheid, waar met ruim 100 technische normen een veilig gebruik gereguleerd wordt. Ook zijn er regels die betrekking hebben op gezondheidsaspecten. Van magnetische velden tot materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Milieu en duurzaamheid speelt eveneens een steeds belangrijkere rol. Daarbij hebben we onder meer te maken met regels over schadelijke stoffen, energie-labeling en alle chemicaliën die in producten of in de productie worden gebruikt.

Andere belangrijke onderwerpen van de Technische Commissie zijn:

 • Ecodesign
 • Eco labeling
 • De professionele monteur (in relatie met Ecodesign)
 • Circulaire economie
 • Milieuaspecten
 • Microplasticvezels

Samenwerkingen

De voorzitter van de Technische Commissie heeft goede contacten met diverse overheidsinstellingen. Voor energielabels, veiligheid en gezondheid zit hij met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) om tafel. Voor apparaten die Smart zijn en gekoppeld aan internet is Agentschap Telecom de toezichthouder. Met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt onder meer gesproken als het gaat om richtlijnen voor het beperken van schadelijke stoffen.

De Technische Commissie van APPLiA Nederland beschikt over een breed netwerk dat onder meer bestaat uit:

 • APPLiA Europe
 • NEN – Normcommissies voor Veiligheid en Gebruikseigenschappen
 • Techniek Nederland
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Agentschap Telecom
 • KIWA
 • Milieu Centraal
 • Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
 • Consumentenbond

Bijeenkomsten van de technische commissie

De Technische Commissie vergadert minimaal twee keer per jaar met de commissieleden. Daarnaast kunnen ook ad-hoc vergaderingen worden ingepland.

voorzitter technische commissie

Rob Walthaus

Rob Walthaus

Voorzitter Technische Commissie APPLiA Nederland
Service Manager BSH Huishoudapparaten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan