Welkom bij
APPlia Nederland
stichting e-waste circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, kortweg ANStEC, is in het leven geroepen
om de belangen van de producenten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid
voor afgedankte apparaten te behartigen in onder andere Stichting OPEN.

APPLIA Nederland Stichting e-waste circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair, kortweg ANStEC, is in het leven geroepen om de belangen van producenten op gebied van producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte apparaten te behartigen in onder meer Stichting OPEN.

Sinds 1 maart 2021 bestaat ANStEC als zelfstandige stichting en lid van APPLiA Nederland. Stichting Witgoed bestaat sinds 1 maart niet meer.

DOELSTELLINGEN ANStEC

 • Het behartigen van de belangen van producenten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en elektronische huishoudelijk apparaten;
 • Onderzoek stimuleren en adviezen verstrekken ten aanzien van logistieke processen voor de verwijdering van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten en van de verwerking ervan in het bijzonder in het licht van de uitgangspunten en de ontwikkeling van eco-efficiency,
 • Bijdragen in de ontwikkeling en toepassing van het Nederlands en EU-milieu- en afvalbeleid ten aanzien van elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten.

Nieuws

ANStEC informeert en inspireert u graag. Bekijk onderstaande artikelen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van afvalverwerking en de Producentenverantwoordelijkheid. 

BESTUUR

2021 is een overgangsjaar voor ANStEC. De drie bestuurders van voormalig Stichting Witgoed zullen tot en met 31 december 2021 het bestuur van ANStEC vormen. Het bestuur van ANStEC vertegenwoordigt de deelnemers en behartigt en bewaakt hun belangen. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast.

Kwartiermakersbestuur:

Stefan Verhoeven Miele Nederland Stichting Witgoed

Stefan Verhoeven

Voorzitter ANStEC
CEO Miele Nederland B.V.
Ronald Wassenaar

Ronald Wassenaar

Penningmeester ANStEC
CEO BSH Huishoudapparaten B.V.
Maarten Blom Stichting Witgoed

Maarten Blom

Bestuurslid ANStEC
CCO Coolblue

BUREAU

Het bureau zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de bestuursbesluiten en vertegenwoordigt het bestuur in externe bijeenkomsten. 

Roland Knoester APPLiA

Roland Knoester

Directeur ANStEC en APPLiA Nederland
Merel Fisher Bureau Stichting Witgoed

Merel Fisher

Secretariaat ANStEC
Deirdre Schoemaker Senior Communicatie

Deirdre Schoemaker

Communicatieadviseur (Smith Communicatie)

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over bepaalde onderwerpen? 

De meest gestelde vragen hebben wij voor u verzameld. Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan gerust contact op via contact@anstec.nl.

 • Wat zijn de verplichtingen van de Producent?

  De Producent moet zorg dragen voor een minimaal percentage dat namens hem wordt ingezameld, naar rato wat door hem op de markt wordt gebracht. Dit percentage wordt vastgesteld door de overheid. Vanaf 2019 is dit jaarlijks minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die door hem in de voorgaande drie jaren in Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt, of minimaal 85% van de door hem in het betreffende jaar in Nederland geproduceerde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt.

   Inzameling, verwerking inclusief financiering van alle soorten e-waste (inclusief garantiegoederen en restvoorraden) volgens verplichte normen. Ook moet de inzameling en vervoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zodanig gebeuren dat verwerking optimaal kan gebeuren. Er is een registratie- en rapportageplicht:

  Bedrijven die producentenverantwoordelijkheid hebben voor hun elektr(on)ische apparatuur moeten geregistreerd staan bij het Nationaal (W)EEE Register. Bij registratie moet aangegeven worden hoe de innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en verwerking van het afval geregeld is. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking. 

  Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs hun cijfers rapporteren van door hen op de markt gezette hoeveelheden.

  Via deze link kunt u het Besluit Producentenverantwoordelijkheid downloaden.

 • Wat is de definitie van de ‘Producent’?

  Volgens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA) wordt een natuurlijke rechtspersoon aangemerkt als ‘producent’ als deze…

  • Is gevestigd in Nederland en onder zijn eigen naam of merk elektrische en elektronische apparatuur vervaardigt, of elektrische en elektronische apparatuur laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in Nederland verhandelt;
  • Is gevestigd in Nederland en in Nederland onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd waarbij de wederverkoper niet als producent wordt aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in onderdeel 1º, op het apparaat zichtbaar is;
  • Is gevestigd in Nederland en beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur uit een derde land of een andere lidstaat van de Europese Unie invoert en het in Nederland in de handel brengt, of;
  • Via verkoop op afstand elektrische en elektronische apparatuur rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in Nederland, en is gevestigd in een ander land dan Nederland.
 • Wat is Producentenverantwoordelijkheid?

  Producenten of importeurs van elektr(on)ische apparatuur, auto’s, batterijen en accu’s, autobanden of verpakkingsmateriaal (als onderdeel van een verpakt product), zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit valt onder het principe van producentenverantwoordelijkheid. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.

  Over de inzameling en verwerking van het product in de afvalfase moet de producent of importeur in de meeste gevallen een mededeling of melding doen. Daarnaast moeten zij jaarlijks een verslag indienen over de resultaten van het voorgaande jaar. Mededelingen, meldingen en de jaarlijkse verslagen beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport.

FINANCIERING EN DEELNAME AAN ANStEC

In de Afvalbeheerbijdrage die de producenten aan Stichting OPEN afdragen zijn de kosten voor ANStEC doorberekend. Alle producenten dragen dus automatisch bij aan ANStEC. De producenten ontvangen een aanmeldingsformulier voor ANStEC. Producenten die aangesloten zijn bij ANStEC, worden automatisch deelnemer in de Producentenraad.

STICHTING OPEN

Conform Europese Richtlijnen dienen producenten van elektrische (huishoudelijke) apparaten ervoor te zorgen dat jaarlijks 65% van de door hen op de markt gebrachte producten in de vorm van afgedankte apparaten (e-waste) ingezameld en gerecycled  worden. Deze zgn. uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) wordt in Nederland vanaf 1 maart 2021, namens de producenten, ingevuld door de Stichting OPEN.

Naar Stichting OPEN

ANStEC neemt per 1 maart 2021  de vertegenwoordiging van alle producenten van elektrische huishoudelijke apparaten binnen Stichting OPEN op zich.

CONTACT

Wilt u contact opnemen met ANStEC?
Stuur dan een e-mail naar: contact@anstec.nl

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan