Lobby voor meer technisch personeel: een update 

Een van de grootste lobby’s die FME namens de leden voert, waaronder APPLiA Nederland, is de lobby voor meer technisch personeel. Het is een lobby die al jarenlang gaande is. Want digitalisering en technologisering van werk vragen nieuwe vaardigheden van medewerkers. Daarnaast is er  een mismatch tussen aanbod van skills en de behoefte bij bedrijven. In dit artikel geeft APPLiA een update over de lobby voor meer technisch personeel, met een focus op de petitie die eind 2021 is aangeboden en het coalitieakkoord.  

Omvang van het probleem

Al jaren is het tekort aan technici een van de grootste belemmeringen in de technologische industrie. Maar nog nooit hebben er zo veel vacatures met een technisch beroep open gestaan. In het eerste kwartaal van 2021 waren dat 96.000 vacatures, wat in het derde kwartaal van 2021 al snel opliep naar 105.100 vacatures (bron: Techniekpact Monitor). Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Grootste lobby-actie in 2021: aanbieding petitie

Dinsdag 16 november 2021 hebben Theo Henrar namens FME en Albert Kuiper namens FNV een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd, waarin zij de noodklok luiden over de aanhoudende en oplopende personeelstekorten in de technische sector. Het is de grootste zichtbare lobby-actie geweest in 2021. 

Download de petitie
Fme Petitie Technisch Personeel Applia 1
Theo Henrar (FME) en Albert Kuiper (FNV) hebben de petitie aangeboden aan de woordvoerders onderwijs van de Tweede Kamer.

Drie noodzakelijke veranderingen uit de petitie 

FME en FNV zien drie noodzakelijke veranderingen die zij in de petitie hebben aangedragen: 

1. Versnel de vernieuwing van het curriculum 

Het onderwijs moet beter aansluiten op de leefwereld van nu. Elke leerling, van het primair onderwijs tot aan het wetenschappelijk onderwijs, moet in voortdurend contact komen met technologie en vraagstukken uit de praktijk. Geef docententeams veel meer ruimte, mogelijkheden en middelen om samen met de bedrijven en bedrijfs(tak)scholen in de techniek aantrekkelijk onderwijs te maken. 

2. Verhoog de bekostiging technisch mbo 

Daarnaast moet de overheid de portemonnee trekken om technische opleidingen voor het mbo structureel, dus geen eenmalige bijdrage, te bekostigen. Technische opleidingen zijn duur, zeker de opleidingen voor de maakindustrie. Dat heeft te maken met kleine klassen, dure machines en een tekort aan docenten.  

3. Schaf numerus fixus af op technische studies 

FME en FNV willen dat jongeren en mensen op de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding in de techniek. Maar nog altijd is er in het wetenschappelijk onderwijs een numerus fixus op opleidingen waar de arbeidsmarkt om staat te springen. Dat is niet langer uit te leggen.  

Coalitieakkoord  

Door de lange formatie is er in 2021 in vergelijking met andere jaren minder actief gelobbyd voor meer technisch personeel. Het had immers weinig zin om met een demissionair kabinet afspraken te maken. Na negen maanden onderhandelen lag er op 15 december 2021 eindelijk een coalitieakkoord. FME en APPLiA steunen de klimaatdoelstelling uit dit akkoord. Het gebrek aan technisch geschoolde mensen vormt echter een grote bottleneck. Zonder mensen met de juiste vaardigheden is een succesvolle energietransitie onmogelijk. Daarom vinden FME en APPLiA het zeer teleurstellend dat de coalitie geen duidelijke plannen heeft om dit tekort aan te pakken. 

Oproep FME-voorzitter Theo Henrar aan de onderhandelaars voor een nieuw regeerakkoord. 7 oktober 2021. (Bron: FME)

Arbeidsmartktransitie: positieve uitkomsten

FME is tevreden over de volgende uitkomsten in het coalitieakkoord met betrekking tot de arbeidsmarkttransitie: 

  • Er komt een deeltijd-WW regeling die bedrijven gaat helpen om wendbaarder te zijn. FME denkt graag mee over uitwerking van deze regeling.  
  • Er komt jaarlijks 500 miljoen euro beschikbaar voor Leven Lang Ontwikkelen via leerrechten. 
  • Het tekort aan technici wordt aangepakt via verschillende maatregelen, zoals via werk-naar-werk trajecten naar tekortberoepen en via het aanbod van arbeidsrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo.  
  • Digitale kennis- en vaardigheden wordt aangeboden in het onderwijs en via om- en bijscholing.  
  • Vrouwen worden gestimuleerd om (meer) te werken via bijvoorbeeld verruiming in tegemoetkoming kinderopvang. FME hoopt hiermee dat meer vrouwen gaan werken in een technisch beroep.

Arbeidsmartktransitie: aandachtspunten

FME vindt dat er meer aandacht nodig is voor de volgende uitkomsten in het coalitieakkoord: 

  • Concretisering van de plannen en budgetten voor de versterking van technisch beroepsonderwijs blijft achter, terwijl dit het grootste knelpunt is voor alle bedrijven.  
  • De uitwerking van de hervorming van de arbeidsmarkt is nog te vaag. FME hoopt dat het kabinet snel met een beleidsprogramma komt en dat deze gebruik maakt van de diverse rapporten.  
  • Helaas staat er niets in het coalitieakkoord over techniek(promotie) in het funderend onderwijs of gericht op specifieke doelgroepen, zoals meiden.  
  • FME vindt het jammer dat de verbinding tussen beroepsonderwijs en bedrijven niet wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door investeringen in technohubs of hybride docenten.  
  • Het coalitieakkoord benoemt dat werkgevers en ondernemers ons land vitaal houden en cruciaal zijn voor onze welvaart. FME onderstreept dat ook werknemers hier een essentiële rol spelen. 

Hoe nu verder met de lobby voor meer technisch personeel 

FME maakt zich blijvend hard voor meer technische personeel. Daarnaast zijn zij betrokken bij de verdere uitwerking van plannen om de tekorten terug te dringen. Ga naar de website van FME voor de laatste updates omtrent deze lobby.  

Naar FME-updates over arbeidsmarkttransities

Bronnen: 

Aantal openstaande vacatures in technische beroepen: https://www.techniekpactmonitor.nl/ontwikkelingen-arbeidsmarktvraag-techniekict  

FME petitie technisch personeel op 16 november 2021: 
https://www.fme.nl/overheid-help-96000-openstaande-vacatures  

FME analyse coalitieakkoord 2021-2025: 
https://www.fme.nl/fme-analyse-coalitieakkoord-2021-2025  

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan