Wettelijke garantie bij normale slijtage

Voor de wettelijke garantie voor de normale levensduur van een apparaat moet niet alleen naar het totale apparaat worden gekeken, maar ook naar ieder onderdeel. Een apparaat is immers een samenstel van onderdelen en elk onderdeel heeft zijn eigen levensduur. Een auto is hier een mooi voorbeeld van. Die heeft wellicht een normale levensduur van 12 jaar, maar de banden moeten waarschijnlijk al veel eerder, bijvoorbeeld na 5 jaar, worden vervangen omdat het profiel door normale slijtage niet meer voldoende veiligheid biedt. Bij huishoudelijke apparaten is het niet anders.

Slijtage bij elektrische huishoudelijke apparaten

Een specifiek onderdeel van een elektrisch huishoudelijk apparaat, bijvoorbeeld een filter, kan een veel kortere levensduur hebben dan de levensduur van het totale apparaat. Als dat onderdeel bijvoorbeeld na 4 jaar door normale slijtage “op” is en moet worden vervangen, is er geen sprake van non-conformiteit en is de verkoper of leverancier niet verplicht tot kosteloze reparatie of vervanging. Bij normale slijtage van een onderdeel kunnen de kosten aan de consument in rekening worden gebracht, ook als de normale levensduur van het totale apparaat nog lang niet is verstreken.

Inventarisatie van slijtagegevoelige onderdelen

Binnen de Technische Commissie van APPLiA Nederland is geïnventariseerd welke onderdelen zodanig slijtagegevoelig zijn dat zij al vóór het eind van de normale levensduur van het apparaat storing kunnen veroorzaken. In het kader van goede communicatie naar de consument is er voor gekozen om de lijst van onderdelen samen te vatten in een aantal hoofdgroepen.

HOOFDGROEPEN SLIJTAGEGEVOELIGE ONDERDELEN BIJ NORMAAL GEBRUIK

Als consument heeft u een product gekocht waarvan u bij goed gebruik vele jaren plezier kunt hebben. Goed gebruik betekent dat u de instructies in de gebruiksaanwijzing toepast, vooral die over de wijze van gebruik en onderhoud. Dit is erg belangrijk voor een goede werking van het product, ook op de lange termijn. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat elk product slijtagegevoelige onderdelen bevat. Sommige onderdelen slijten pas nadat de normale levensduur van het product voorbij is. Andere onderdelen slijten eerder, al voordat de normale levensduur van het product voorbij is. Het is met die onderdelen net als met een auto: ruitenwissers en banden moeten vaak al na enkele jaren worden vervangen, terwijl de auto zelf nog heel veel jaren mee kan.

Bij elektrisch-huishoudelijke apparaten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende hoofdgroepen slijtagegevoelige onderdelen:

  • bewegende delen (zoals motor, scharnier, wieltjes)
  • elektronica-modules (zoals printplaat, sensoren, verlichting)
  • kunststof- en rubberen delen (zoals deurrubber, reservoirs, geleiders)
  • afdichtingen (slangen)
  • verwarmingselementen

Dit soort onderdelen slijt vaak eerder dan u van het totale product verwacht. Die eerdere slijtage is normaal, net als bij auto-onderdelen. De kwaliteit van het product is daardoor niet minder. De kosten van vervanging of reparatie van die onderdelen zijn daarom voor rekening van u als gebruiker van het product. Afhankelijk van de omstandigheden kan er voor de verkoper altijd reden zijn om de kosten niet of slechts gedeeltelijk aan u in rekening te brengen. Als sprake is van abnormale slijtage bij normaal gebruik zijn de kosten sowieso voor rekening van de verkoper. Houd er rekening mee dat de levensduur van een product afhangt van hoe vaak u het gebruikt, hoe u het gebruikt en waar u het product gebruikt. Bijvoorbeeld in vochtige ruimten.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan