Belangrijke dossiers in Europa

Drie thema’s uit 2021 uitgelicht

Als branchevereniging staat APPLiA met één been in Nederland en met één been in Europa. Want veel van de beslissingen die op Europees niveau worden gemaakt, hebben vroeg of laat invloed op de producenten en leveranciers in Nederland.  

In dit artikel lichten we drie actuele en relevante dossiers uit die in 2021 op de agenda van APPLiA Europe stonden. Het zijn thema’s die ook in 2022 onderwerp van gesprek zullen zijn.

Sustainable Product Initiative  

Een van de belangrijkste prioriteiten van het EU-actieplan voor de circulaire economie (CEAP) is het bevorderen van een maatschappelijk model dat gebaseerd is op duurzame productie, consumptie en minimalisering van afval. Het doel is om alle producten die op de EU-markt worden gebracht aan bepaalde duurzaamheids- en circulariteitseisen te laten voldoen. De Europese Commissie heeft daarom eind 2021 een wetgevingsinitiatief voor duurzaam productbeleid voorgesteld: het Sustainable Product Initiative. Dit is een belangrijk thema waar APPLiA Europe nauw betrokken bij is. Dit initiatief voor duurzame producten moet de norm worden en bepaalt in belangrijke mate de beleidsmotor voor de groene transitie en daarmee ook politieke agenda van de EU. Het Sustainable Products Initiative is zowel een kans voor het milieu en de Europese fabrikanten.  

Repairability  

Reparatie is een belangrijke factor in de groene transitie. Het bevorderen van duurzame productie vereist dat producten die op de markt komen duurzaam, herstelbaar en hulpbronnenefficiënt zijn. Het bevorderen van reparatie in Europa is een integraal onderdeel van een ‘circulaire cultuur’.  APPLiA is van mening dat de reparatie van huishoudelijke apparaten een specifieke reeks technische vaardigheden vereist. De meeste consumenten of niet-professionele reparateurs beschikken niet over deze kennis en vaardigheden. Als een apparaat niet goed wordt gerepareerd en de veiligheidstestprocedures niet worden nageleefd, kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid van een apparaat.  

APPLiA vindt daarom dat reparateurs moeten voldoen aan de toepasselijke regelgeving voor reparaties van elektrische apparatuur. Daarnaast moeten zij volgens APPLiA ook een relevante verzekering hebben die de aansprakelijkheid als gevolg van de service dekt. In een tijd waarin de druk op fabrikanten toeneemt om reparatie voor consumenten gemakkelijker te maken, blijft het behoud van de veiligheid van het huis en de mensen die erin wonen een belangrijk aandachtspunt voor de industrie.  

Wasmachine Reparatie Consumentenrecht Garantie

Groei binnen Europa 

De Europese industrie voor elektrische huishoudelijke apparaten is een speler van formaat. De sector genereert een totale omzet van ruim 53 miljard euro. Daarnaast biedt het direct en indirect werkgelegenheid aan ruim 925.000 mensen (Cijfers APPLiA onderzoek 2018-2019). De economische groei en het concurrentievermogen in Europa zijn afhankelijk van een vrij, evenwichtig, open en eerlijk handelssysteem. Dit geldt zowel binnen de Europese interne markt als voor import en export met landen buiten Europa. APPLiA steunt daarom de EU-strategie die gericht is op open markten en het bevorderen van handel.  

Andere onderwerpen uit Europa 

Het scala van onderwerpen waar APPLiA Europe zich mee bezig houdt is erg breed. APPLiA Nederland zorgt er daarom voor dat belangrijke informatie uit Europa inzichtelijk wordt voor de Nederlandse producenten en leveranciers. In 2021 publiceerden we daarom onder meer een artikel over de invoering van een filter op wasmachines om microplastic in waswater te voorkomen. 

Bent u benieuwd welke onderwerpen nog meer op Europees niveau worden behandeld? Ga dan naar www.applia-europe.eu voor meer informatie.  

Applia Europe

Over APPLiA Europe 

APPLiA Nederland is voor haar Europese lobby aangesloten bij APPLiA, Home Appliance Europe.  APPLiA is een Europese koepelorganisatie in Brussel die, namens de Europese industrie voor elektrische huishoudelijke apparatuur, zorgt voor een eensluidende en breed gedragen stem vanuit de branche. Belangenbehartiging op Europees niveau is het primaire doel. APPLiA onderschrijft de algemene missie van de industrie om productinnovatie te vergroten en de impact op milieu en klimaat te verkleinen. 

De leden van APPLiA bestaan uit nationale associaties zoals APPLiA Nederland, en direct aangesloten producenten en leveranciers. Daarnaast heeft APPLiA diverse partnerschappen ondertekend met stakeholders op Europees niveau. 

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan