Een terugblik
op het jaar 2023

JaarverslAG applIa nEDERLAND – 2023

Op deze pagina vindt u het jaarverslag van APPLiA Nederland. Het is een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2023. Daarnaast presenteren wij hier de marktcijfers van de branche van elektrische huishoudelijke apparaten. 

NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN  

Voorwoord door Stefan Verhoeven 

Het afgelopen jaar heeft onze branche te maken gehad met verschillende uitdagingen, waarbij de stijgende inflatie en stagnerende huizenmarkt waarschijnlijk de grootste waren. Desondanks kijkt APPLiA Nederland samen met haar leden terug op een mooi verenigingsjaar 2023. De jaarcijfers die u vindt in dit jaarverslag geven een compleet beeld van de dynamiek in onze markt…

Lees meer
APPLiA Bestuursfoto Stefan Verhoeven

APPLIA NEDERLAND JAARCIJFERS 2023: INNOVATIE ALS DRIJVENDE KRACHT IN UITDAGENDE ECONOMIE

Ieder jaar blikken we als brancheorganisatie van elektrische huishoudelijke apparaten terug op de ontwikkelingen in de markt. Het jaar 2023 kent twee belangrijke economische ontwikkelingen die onze branche hebben beïnvloed. Allereerst de stijgende inflatie, wat heeft geleid tot druk op de koopkracht en veranderend consumentengedrag. Ten tweede de stagnerende huizenmarkt, waardoor de bouw en verkoop van bestaande en nieuwe woningen is achtergebleven op onze verwachtingen. Beide ontwikkelingen hebben vorig jaar een negatieve impact op de markt van huishoudelijke apparaten achtergelaten, met name in de categorie inbouwapparatuur. Tegelijkertijd blijft een voortdurende trend zichtbaar, waarbij consumenten, ondanks de daling van energieprijzen in 2023, zich meer bewust worden van energiebesparing en blijven investeren in energiezuinigere en slimmere apparaten. Deze toenemende focus benadrukt de rol van innovatie in onze branche als drijvende kracht bij het omgaan met de uitdagende economie. In dit artikel geven we duiding aan de jaarcijfers van de branche van elektrische huishoudelijke apparaten in 2023. 

Lees meer over de cijfers en trends van 2023

Een volledig overzicht van alle cijfers per productcategorie vindt u hier:

Applia

De belangrijkste lobby van 2023

Lobby richting overheden, zowel nationaal als op Europees niveau, is een van de voornaamste taken van APPLiA Nederland. In 2023 waren er drie belangrijke lobby’s vanuit APPLiA Nederland, en dat waren de lobby’s met betrekking tot het wetsvoorstel Right to Repair, de gebruiksduurtabel van Techniek Nederland én het wetsvoorstel Cyber Resilience Act. We nemen u mee in het verloop van de lobby en de uitkomst ervan.   

Lees over de belangrijkste lobby van 2023
Applia commissies bijeenkomsten

Verslag van de commissies

APPLiA Nederland heeft twee commissies die zich jaarrond inzetten voor de belangen van de leden. Kennis delen is het uitgangspunt van de samenwerking die zowel binnen als tussen de commissies plaatsvindt. Hieronder leest u over de activiteiten en gebeurtenissen binnen de Technische Commissie en de Statistiekcommissie in 2023. 

Klik hier voor het verslag van de commissies

APPLiA BIJEENKOMSTEN

Het hele jaar door zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Zo heeft er twee keer een algemene ledenvergadering plaatsgevonden en kwamen de twee commissies van APPLiA Nederland met hun deelnemers bij elkaar. Tot slot organiseerde APPLiA Nederland een inspiratiesessie over circulaire kansen in de keten. Lees hier het verslag van de Inspiratiesessie Circulaire Kansen.

APPLiA Nederland Inspiratiesessie x Circulaire Kansen. Fotograaf: Jort Stengs
APPLiA Nederland Inspiratiesessie x Circulaire Kansen, spreker Werner Schouten. Fotograaf: Jort Stengs
APPLiA Nederland Inspiratiesessie x Circulaire Kansen Panelgesprek. Fotograaf: Jort Stengs
APPLiA Nederland Inspiratiesessie x Circulaire Kansen, spreker Niels van Steijn. Fotograaf: Jort Stengs
APPLiA Nederland Inspiratiesessie x Circulaire Kansen, spreker Harald Tepper. Fotograaf: Jort Stengs
APPLiA Nederland Inspiratiesessie x Circulaire Kansen, spreker Vincent Vogt. Fotograaf: Jort Stengs
Applia Vianen

2023: Het jaar voor APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair – kortweg ANStEC- werd in maart 2021 in het leven geroepen. Het voornaamste doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van producenten van elektrische huishoudelijke apparaten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. Een belangrijke taak, zeker nu circulariteit steeds hoger op de politieke agenda staat, zowel in Nederland als binnen Europa. 

Het jaar 2023 was voor ANStEC een jaar waarin financieel inzicht en transparantie over kosten binnen Stichting OPEN centraal stonden. 

Benieuwd hoe het jaar 2023 er voor ANStEC uit heeft gezien? 

Klik hier voor ANStEC in 2023
ANStEC stichting open

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan