na regen komt zonneschijn

Voorwoord door Stefan Verhoeven

Het afgelopen jaar heeft onze branche te maken gehad met verschillende uitdagingen, waarbij de stijgende inflatie en stagnerende huizenmarkt waarschijnlijk de grootste waren. Desondanks kijkt APPLiA Nederland samen met haar leden terug op een mooi verenigingsjaar 2023.  

De jaarcijfers die u vindt in dit jaarverslag geven een compleet beeld van de dynamiek in onze markt. Het afgelopen jaar stond wederom voor een belangrijk deel in het teken van verduurzaming. Uit het aantal duurzaamheid-gerelateerde productintroducties en de marketingcommunicatie over dit thema bij vrijwel alle spelers op onze markt blijkt dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt voor zowel fabrikanten als consumenten. Er is een groeiende vraag naar energie-efficiënte en milieuvriendelijke apparaten. Bovendien zagen we een stijgende populariteit van zogenaamde slimme huishoudelijke apparaten.  

In november 2023 sloten we het jaar af met een geslaagde Inspiratiesessie in het Philips Stadion te Eindhoven, waar circulaire kansen centraal stonden. Ondanks de weersomstandigheden veroorzaakt door storm Ciarán, was de opkomst erg hoog. Dit onderstreept de interesse en betrokkenheid van de leden van APPLiA Nederland bij dit belangrijke thema. 

Begin 2024 hebben we het genoegen gehad om twee nieuwe leden van APPLiA Nederland te verwelkomen: Haier Benelux en Vestel. Daarnaast staat er nog een derde nieuw lid in de startblokken. Dit toont aan dat APPLiA Nederland als brancheorganisatie relevant is en een belangrijke rol speelt in kennisontwikkeling en -deling binnen de markt. 

Ook in 2024 zal APPLiA Nederland zich blijven inzetten om een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze sector. Op dinsdag 7 mei 2024 organiseren we samen met Techniek Nederland een Dialoogsessie Circulair Samenwerken bij Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Samen met genodigden verkennen we hoe producenten, importeurs en retailpartners kunnen samenwerken om meerwaarde te creëren in een circulaire waardeketen. 

Natuurlijk blijven we de macro-economische ontwikkelingen en de situatie in onze markt met en voor onze leden nauwlettend in de gaten houden. Daarbij valt op dat het marktsentiment zich langzaam maar zeker ten positieve keert. De koopkracht en het consumentenvertrouwen vertonen een positieve trend, mede vanwege de afname van de inflatie. Daarnaast steeg de verkoop van nieuwe huizen in het 1e kwartaal van 2024 ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor.  

Samen met het bestuur en alle leden van APPLiA Nederland kijk ik ernaar uit om het komende jaar onze vereniging weer verder te helpen naar een succesvolle en duurzame toekomst, wetende dat na regen altijd zonneschijn komt. 

Stefan Verhoeven 
Voorzitter APPLiA Nederland 

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan