2023: Het jaar voor APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair – kortweg ANStEC- werd in maart 2021 in het leven geroepen. Het voornaamste doel van de stichting is het behartigen van de belangen van producenten van elektrische huishoudelijke apparaten op gebied van producentenverantwoordelijkheid. Een belangrijke taak, zeker nu circulariteit steeds hoger op de politieke agenda staat, zowel in Nederland als binnen Europa.  

Het jaar 2023 was voor ANStEC een jaar waarin financieel inzicht en transparantie over kosten binnen Stichting OPEN centraal stonden. 

Klik hier voor meer informatie over ANStEC
ANStEC stichting open

PRODUCENTENRAAD & Afvalbeheerbijdrage 

ANStEC zorgt voor de achterbanconsultatie met de producenten van elektrische huishoudelijke apparaten in relatie tot het te voeren UPV-beleid binnen Stichting OPEN. 

Een belangrijke pijler voor de achterbanconsultatie is de Producentenraad. In 2023 kwam deze raad drie keer samen. De eerste vergadering was op 26 september in Utrecht en stond volledig in het teken van de begroting voor 2024 van Stichting OPEN. Gezien de voortdurende stijging van kosten voor inzameling en recycling, was er een sterke vraag vanuit de achterban naar meer inzicht en transparantie over de financiële structuur van Stichting OPEN. Ook wilden zij beter begrijpen hoe de verschillende kosten worden bepaald en welke maatregelen Stichting OPEN neemt om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast werd een voorzichtige blik geworpen op de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage van 2024.  

Vervolgens vonden er op 2 en 24 november twee digitale vergaderingen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten werd uitgebreide toelichting gegeven over de totstandkoming van de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage van 2024, ondersteund door een presentatie van Stichting OPEN voor de benodigde inzichten.  

Voor het vaststellen van de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage 2025 wil ANStEC via de Producentenraad producenten meer betrekken bij de totstandkoming van deze tarieven. Daarnaast staat de bespreking van de nieuwe AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) op de agenda. Deze verloopt eind 2025 en moet al dan niet worden verlengd vanaf januari 2026. De beslissing hierover zal sterk afhangen van de mate van transparantie door Stichting OPEN en de kostenbeheersing in 2024. De Producentenraad komt hiervoor vier keer bijeen. De eerste bijeenkomst staat gepland op 19 juni 2024 om 15.00 uur bij Van der Valk in Vianen. 

Meer weten of deelnemer worden?

 

 

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan