Verslag van de commissies 2023

APPLiA Nederland heeft twee commissies die zich jaarrond inzetten voor de belangen van de leden. Kennis delen is het uitgangspunt van de samenwerking die zowel binnen als tussen de commissies plaatsvindt. Hieronder leest u over de activiteiten en gebeurtenissen binnen de technische commissie en statistiekcommissie in 2023. 

Technische commissie

De Technische Commissie is in 2023 tweemaal bijeengekomen, in het voor- en najaar, en hebben de onderverdeelde werkgroepen zich drie keer verzameld. Dit samenwerkingsmodel heeft de commissie het afgelopen jaar in staat gesteld om in te spelen op de steeds sneller veranderende wet- en regelgeving binnen de branche van elektrisch huishoudelijke apparaten. Met de focus op transparantie, kwaliteit en het actief betrekken van de leden, blijft de Technische Commissie van APPLiA Nederland een essentiële schakel in het bevorderen van de belangen van de branche in een dynamisch en snel evoluerend landschap.  

Het afgelopen jaar heeft de Technische Commissie van APPLiA Nederland zich intensief beziggehouden met diverse onderwerpen. Met de versnelling van wet- en regelgeving, vooral in het kader van circulaire economie en milieu, waren de voornaamste aandachtspunten in 2023: de herziening van Ecodesign Verordening, het Nationaal Reparateursregister, de productveiligheid en het wetsvoorstel Consumentenkoop. Door de actieve inzet van de Technische Commissie, en de gastsprekers tijdens bijeenkomsten, worden alle leden goed op de hoogte gehouden van de nieuwste technische regels en verplichtingen. 

De herziening van de Ecodesign Verordening vormde een belangrijk aandachtspunt het afgelopen jaar. De verwachting is dat in 2024 de herziene richtlijnen worden gepubliceerd. Dit heeft directe implicaties voor lokale reparateurs en het ‘Right to Repair’-initiatief. In opvolging hiervan houdt de Technische Commissie zich, in samenwerking met Techniek Nederland, bezig met het Nationaal Reparateursregister. Consumenten moeten op lokaal niveau de mogelijkheid hebben om een apparaat te laten repareren, staat vermeldt in het wetsvoorstel Right to Repair. Vanuit APPLiA Nederland schuift de Technische Commissie aan bij overleggen hierover om de kwaliteitseisen binnen het register te bewerkstelligen. Gecertificeerde reparateurs krijgen daarbij ook het recht op technische informatie én originele onderdelen vanuit fabrikanten. 

Ter voorbereiding op het komende jaar hield de Technische Commissie zich ook bezig met de wetgeving rondom productveiligheid, die in 2024 wordt geüpdatet. Als fabrikant word je verplicht om binnen twee dagen contact op te nemen met de overheid wanneer er een calamiteit is. Voorheen waren dit 7 dagen, waardoor de organisatie zich hier intern op moet aanpassen. De Technische Commissie staat achter deze regel gezien er voorkomen moet worden dat calamiteiten té laat gesignaleerd worden en er een slecht beeld wordt gevormd over de branche. 

Tot slot was de consumentenwetgeving, die een unieke vorm aanneemt in Nederland, is een ander punt waar de commissie haar expertise op richtte in 2023. 

Rob Walthaus

Rob Walthaus
Voorzitter Technische Commissie

Meer informatie over de Technische Commissie

Statistiekcommissie

In 2023 kwam de Statistiekcommissie van APPLiA Nederland twee keer samen. Deze vergaderingen behandelden onder andere het overwegen van herindeling van productgroepen en het spiegelen van de totaalcijfers met onderzoeksbureau GfK. 

Het afgelopen jaar bevatte een belangrijke stap voor APPLiA Nederland met de verplichte deelname van alle leden aan de statistiek. Deze verplichting, voorgesteld in november 2022, heeft aanzienlijke verbeteringen opgeleverd in de kwaliteit van de verzamelde statistieken. Dankzij de verplichte deelname zijn de statistieken nu nauwkeuriger en weerspiegelen ze een hoog percentage van de markt. Dit biedt leden waardevolle inzichten in markttrends, ongeacht het type productlijn – van kleine tot grote huishoudelijke apparaten en van inbouw- tot vrijstaande apparatuur. Met deze ontwikkeling profiteren de leden van APPLiA Nederland van een bredere visie op de markt, omdat ze nu inzicht hebben in alle productlijnen, niet alleen die van henzelf. Dit helpt bij een breder begrip van de markt, met name voor leden die zich gespecialiseerd focussen op een klein tot middelgroot productassortiment. 

Voor leden die nog niet aangesloten waren bij de statistiek van APPLiA, betekende dit een extra inspanning. Het delen van data werd desondanks positief ontvangen, mede door de gewaarborgde neutraliteit en niet-traceerbaarheid van de verstrekte informatie. 

Kortom, het succes van de verplichte deelname aan de statistiek van APPLiA heeft niet alleen de kwaliteit van statistieken verhoogd, maar ook de leden voorzien van waardevolle inzichten om hun positie in de markt te kunnen versterken. 

APPLiA Bestuursfoto Erik Van Berkel

Erik van Berkel
Voorzitter Statistiekcommissie

Meer informatie over de Statistiekcommissie

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan