Update wijzigingen Wettelijke regels ‘afspraken tussen leveranciers en afnemers’

In het nieuwsbericht van 7 juli 2022 kondigen we aan de wettelijke regels voor contracten van leveranciers met hun dealers onlangs door de Europese Commissie zijn aangepast. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft – als onafhankelijke toezichthouder en handhaver van onder meer de Mededingingswet – daarom een nieuwe Leidraad ‘afspraken tussen leveranciers en afnemers’ gepubliceerd. In dit nieuwsbericht geven we een update en nieuwe informatie rondom deze wijzigingen.

Mededingingswet

Zowel consumenten als bedrijven profiteren vaak van afspraken die gemaakt worden tussen leveranciers en afnemers. Deze afspraken bevorderen de concurrentie en stimuleren om producten goedkoper, beter of innovatiever te produceren. De ACM handhaaft op de Mededingingswet. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het verbod op afspraken die de concurrentie tussen ondernemingen beperken, ook wel het kartelverbod genoemd.

Aanpassing van de Leidraad

In de Leidraad ‘afspraken tussen leveranciers en afnemers’  laat de ACM zien hoe de Mededingingswet een aantal geregeld voorkomende afspraken tussen leveranciers en afnemers beoordeelt. De Leidraad is vooral bedoeld voor ondernemingen, brancheorganisaties en hun adviseurs. Deze Leidraad gaat uit van de Europese Groepsvrijstelling en Richtsnoeren, maar is toegespitst op Nederlandse bedrijven.

De nieuwe regels zijn op 1 juni 2022 in werking getreden. Bestaande contracten met dealers hoeven pas op 1 juni 2023 aan de nieuwe regels te voldoen.

Wijziging dual pricing

Een belangrijke wijziging in 2022 is dat de regels zijn verruimd op het gebied van dual pricing. De leverancier mag verschillende prijzen rekenen voor producten die de winkelier in zijn fysieke winkel of online verkoopt. Dit maakt het makkelijker voor leveranciers om verkopers te compenseren die een fysieke winkel hebben. Hierdoor kunnen fysieke winkels beter concurreren met online winkels. Het behoud van fysieke winkels heeft positieve economische en publieke effecten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor consumenten om producten in een fysieke winkel te bekijken.

Verkoop producent rechtsreeks aan consument

Er zijn ook strikte beperkingen gekomen voor informatie-uitwisseling tussen een leverancier en zijn dealers als de leverancier de producten ook zelf rechtstreeks aan consumenten verkoopt. Steeds meer APPLiA-leden verkopen hun producten via een webshop aan consumenten. Ook elke beperking aan het gebruik door dealers van internet voor de verkoop van de producten van leveranciers is nu strikt verboden, behalve voor de verkoop via online platforms.

Campagne tegen verticale prijsbinding

De ACM loopt de laatste tijd regelmatig tegen situaties aan waarin sprake is van verboden verticale prijsbinding. Om die reden is zij maandag 17 oktober jl. een campagne gestart met de naam ‘Wie bepaalt de prijs’. In deze campagne wijst ACM erop dat winkeliers zelf hun verkoopprijs moeten bepalen. Leveranciers mogen alleen een adviesprijs meedelen. Verder worden ondernemingen gewezen op de do’s en don’ts.

Informatie over de campagne ‘Wie bepaalt de prijs’

Informatie over de leidraad

Via onderstaande buttons kunt u de Leidraad van de ACM over afspraken tussen leveranciers en afnemers en de Leidraad over samenwerking tussen concurrenten downloaden. In deze documenten wordt helder uiteengezet wat wel en niet mag. We bevelen de documenten van harte aan als bron van informatie over deze onderwerpen.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan