Hoe denken Nederlanders over duurzaamheid in de witgoedbranche?

APPLiA Nederland organiseerde samen met Stichting OPEN en de Wecycle-inleverpunten een eenmalige landelijke inruilactie voor oude koel- en vriesapparatuur. De actie sluit aan bij maatregel 43 uit het pakket met 54 maatregelen dat Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid, heeft opgesteld om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Het omwisselen van alle oude, onzuinige koel- en vriesapparatuur kan wel 400 kiloton CO2-uitstoot besparen. Daarom is deze actie in het klimaatplan gekomen. Bekijk hier deze maatregel 43 uit het klimaatplan van Urgenda.

Voor deze actie is er door PanelWizard een onderzoek gedaan onder Nederlanders om te achterhalen in hoeverre men bekend is met duurzaamheid van huishoudelijke apparaten. Maar liefst 1.544 Nederlanders hebben meegedaan aan het online onderzoek. Een aantal opvallende uitkomsten bieden kansen voor de branche. In dit artikel leest u er meer over.

De wasmachine verbruikt meer dan een koel-vrieskast

Op de vraag ‘welk apparaat denkt u dat het meeste energie verbruikt in het huishouden?’ antwoord 38% van de Nederlanders dat een wasdroger het meeste zal verbruiken. Zo’n 15% van de mensen denkt juist dat een wasmachine het meeste verbruikt. Dit ten opzichte van 13% die denkt dat de koel-vrieskast het meeste verbruikt. Wat verder opvalt, is dat van de personen tot 30 jaar 5% denkt dat de televisie het meeste energie verbruikt. Dit is significant hoger dan wat de leeftijdsgroepen boven de 30 jaar hebben opgegeven.

Het is opvallend dat de consument dit beeld heeft van de duurzaamheid van hun huishoudelijke apparaten, vooral omdat de koelkast 24 uur per dag aan staat, terwijl Nederlanders gemiddeld 2,9 keer per week een was draaien. Wasmachines zijn over op nieuwe energielabels, waardoor vroegere A+++ machines nu C zijn geworden. De drogers zij niet over op een nieuw label, waardoor die wel nog A+++ kunnen zijn. Mogelijk hebben consumenten daardoor het idee gekregen dat wasmachines niet zo zuinig zijn.  

Apparaat Verbruikt Het Meest Nl

De productie van een koel-vriescombinatie heeft meer impact op het milieu dan het stroomverbruik gedurende de levensduur van het apparaat

Dit is wat maar liefst 67% van de Nederlanders denkt. Dit is echter niet het geval en juist daarom is het zo belangrijk dat consumenten kiezen voor een energiezuinige koel-vriescombinatie wanneer zij een nieuw apparaat aanschaffen. Producenten en retailers kunnen hier een rol in pakken door consumenten te informeren over het energieverbruik van koel- en vrieskasten. Het energielabel vermeldt het aantal kWh per jaar, maar voor consumenten spreekt het meer tot de verbeelding om te horen hoeveel euro per jaar hun nieuwe koel-vriescombinatie zal gaan kosten.

Energieverbruik Koelkast Weetjes

Retailers en de milieustraat recyclen een koel-vrieskast niet correct

Ruim driekwart van de mensen geeft aan op de hoogte te zijn van het feit dat koel- en vrieskasten correct worden gerecycled als ze aan een retailer worden meegegeven of via de milieustraat worden afgevoerd (77%). Dit betekent ook dat 23% hiervan niet op de hoogte is. Hoe jonger de personen zijn, hoe minder vaak zij dit weten. Ongeveer zes op de tien personen weten dat er koelmiddel ontsnapt wanneer koel- en vrieskasten niet correct worden gerecycled (63%). Hoe jonger de respondenten, hoe minder zij hiervan op de hoogte zijn.

Producenten, milieuorganisaties en gemeenten investeren veel tijd en geld in het correct inzamelen van afgedankte apparaten. Om positief gedrag te bekrachtigen en de consument te informeren over het gewenste gedrag, zou er vanuit alle betrokken partijen meer gecommuniceerd kunnen worden over het op de juiste manier inleveren van apparaten.

Wist U Dat Recycling Koelkasten

Er wordt geen energie bespaard door eten af te koelen alvorens dit in de koelkast te zetten.

Ruim 20% van de Nederlanders denkt dat deze bewering klopt. Aangezien de gebruiksfase van een koelkast het grootste deel van de CO2-footprint veroorzaakt, is dit een advies dat vaker overgedragen zou moeten worden richting de consument. Bijvoorbeeld in verkoopgesprekken, op productpagina’s of wellicht in inspirationele content.

Wat is de beste temperatuur voor de koelkast?

Voor de energierekening is het waarschijnlijk beter om de koelkast hoger dan 4 °C te zetten. Voor het zo lang mogelijk bewaren van etenswaren is 4 °C echter de optimale temperatuur. Bij hogere temperaturen vermenigvuldigen schimmels en bacteriën zich namelijk makkelijker, waardoor voedsel sneller bederft. Wanneer voedsel langer houdbaar is, wordt er minder eten weggegooid, wat weer een positieve bijdrage levert aan het milieu. Gemiddeld geeft 26% van de Nederlanders aan dit niet te weten. Dit percentage neemt toe wanneer leeftijd lager is. Voor producenten en retailers ligt hier een kans in het informeren van consumenten.

Benieuwd naar alle onderzoeksresultaten? Het volledige rapport is beschikbaar voor leden van APPLiA Nederland. Neem contact op met info@applianederland om het rapport in te zien.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan