Een terugblik
op het jaar 2022

JaarverslAG applIa nEDERLAND – 2022

Op deze pagina vindt u het jaarverslag van APPLiA Nederland. Het is een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Daarnaast presenteren wij hier de marktcijfers van de branche van elektrische huishoudelijke apparaten.

Steeds relevanter 

Voorwoord door Stefan Verhoeven 

APPLiA Nederland kan met en namens haar leden terugkijken op een mooi ‘verenigingsjaar 2022’. Hoewel we voortgang hebben kunnen bereiken op tal van gebieden, beschouw ik het feit dat deelname aan de Statistiekcommissie verplicht is gesteld als een absoluut hoogtepunt van 2022 voor onze vereniging. Dat is een enorme stap voorwaarts waarmee we laten zien dat APPLiA Nederland als branchevertegenwoordiger relevant is en een belangrijke bijdrage levert aan de kennisontwikkeling- en deling in de markt. Daarnaast is ook de vereniging in het aantal leden wederom gegroeid. We mochten daarbij zowel producenten van klein- als groothuishoudelijke apparaten verwelkomen…

Lees meer
Stefan Verhoeven Voorzitter
Stefan Verhoeven – Voorzitter

APPLIA NEDerland jaarcijfers 2022: Een markt onder invloed van inflatie én verduurzamingskansen

Ieder jaar blikken we als brancheorganisatie van elektrische huishoudelijke apparaten terug op de ontwikkelingen in de markt. Het jaar 2022 kent twee belangrijke thema’s die invloed hebben gehad in onze branche. Ten eerste luidde de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 een energiecrisis in. De kosten van energie stegen enorm en daarmee ook de inflatie. De consument schrok, het consumentenvertrouwen daalde, net als de koopbereidheid. Ten tweede kwam er in 2022, voor het eerst in negen jaar, een einde aan de stijgende huizenprijzen, onder meer door de hogere hypotheekrente en oplopende woonlasten. De verhuisbewegingen van Nederlanders liggen tot en met augustus 2022 lager dan het jaar ervoor. Beide ontwikkelingen, die deels met elkaar samenhangen, hebben in het afgelopen jaar een negatieve invloed gehad op een groot deel van de markt van elektrische huishoudelijke apparaten, specifiek op inbouwapparatuur. In dit artikel geven we duiding aan de jaarcijfers van de branche van elektrische huishoudelijke apparaten in 2022.

Lees meer over de cijfers en trends van 2022
Visual Mda In Totaal 2021 2022 Def
Ontwikkeling Van De Afzet Omzet En Prijzen Mda Totaal Def
Ontwikkeling Van De Afzet Omzet En Prijzen Mda Totaal Def

Een volledig overzicht van alle cijfers per productcategorie vindt u hier:

Applia

De transitieagenda in 2022 

In 2021 heeft APPLiA samen met Turntoo een transitieplan geschreven voor elektronische huishoudelijke apparaten. Dit plan is in 2022 terechtgekomen bij de beleidsmakers die zich met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) bezighouden. In februari 2023 heeft de ministerraad ingestemd met het programma voor 2023-2030 en zijn de plannen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is goed om te zien dat de aanbevelingen van de transitieagenda van Turntoo zijn overgenomen in het NPCE. Het is nu zaak dat leveranciers en producenten van elektronische huishoudelijke apparaten in actie komen.

Het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd over het transitieplan met allerlei instanties, waaronder het Groene Brein, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is er Europese wetgeving in de maak, zoals Right to Repair (recht op reparatie). Via de Ecodesign Directive wordt het straks verplicht dat apparaten nog beter te repareren zijn. Daarnaast zijn er diverse producenten op individuele basis actief aan de slag gegaan met het organiseren van refurbished producten.

Een ding is zeker: 2023 is het jaar waarin er veel op onze leden af gaat komen als het gaat om circulariteit en transitie. Uiteraard wil APPLiA in 2023 de branche hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Bekijk het Transitieplan
Bekijk het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) 2023-2030
Consumentenrecht Reparatie Non Conformiteit

De belangrijkste lobby van 2022 

Lobby richting overheden, zowel nationaal als op Europees niveau, is een van de voornaamste taken van APPLiA Nederland. In 2022 was er eigenlijk maar één echt belangrijke lobby vanuit APPLiA Nederland, en dat was de lobby met betrekking tot het wetsvoorstel consumentenkoop. We nemen u mee in het verloop van de lobby en de uitkomst ervan.

Lees over de belangrijkste lobby van 2022
Applia Fiar Summit 2021 79

Verslag van de commissies

APPLIA Nederland heeft drie commissies die zich jaarrond inzetten voor de belangen van de leden. Kennis delen is het uitgangspunt van de samenwerking die zowel binnen als tussen de commissies plaatsvindt. Hieronder leest u over de activiteiten en gebeurtenissen binnen de Technische Commissie, Statistiekcommissie en Communicatiecommissie in 2022.

Klik hier voor het verslag van de commissies

In 2022 heeft applia deze nieuwe leden verwelkomd:

Domaplasma Afzuigkappen

Domaplasma

Maak kennis met Domaplasma
Sh Bergbeklimmer Rodus

Rodus Professional

Maak kennis met Rodus Professional
Samsung Samsung Rb34a7b5dcl Bespoke Koel Vriescomb Applia

Samsung

Maak kennis met Samsung
Nedis Luchtreiniger 1

nedis

Maak kennis met Nedis

APPLiA BIJEENKOMSTEN

Door het jaar heen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Zo heeft er twee keer een algemene ledenvergadering plaatsgevonden en werden er drie trainingen verzorgd over de aangepaste mededingingswet. Ook kwamen de drie verschillende commissies van APPLiA met hun deelnemers bij elkaar.

Applia Technische Commissie
Applia
Applia-alv
Applia Vianen
Applia Vianen
Applia Vianen
Applia Vianen

2022: Het jaar voor APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair

APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair – kortweg ANStEC- werd in maart 2021 in het leven geroepen. Het voornaamste doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van producenten van elektrische huishoudelijke apparaten op het gebied van producentenverantwoordelijkheid. Een belangrijke taak, zeker nu circulariteit steeds hoger op de politieke agenda staat, zowel in Nederland als binnen Europa.

Het jaar 2021 was voor ANStEC een opstartjaar waarin de stichting zichzelf vorm en invulling heeft gegeven. In 2022 kreeg ANStEC een nieuwe voorzitter en penningmeester en kwam de achterbanconsultatie voor het eerst bij elkaar.

Benieuwd hoe het jaar 2022 er voor ANStEC uit heeft gezien?

Klik hier voor ANStEC in 2022
ANStEC stichting open

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan