Inzamelpercentage e-waste 2019 bevestigt noodzaak oprichting Stichting OPEN

De daling van het inzamelpercentage betekent dat de afvalberg toeneemt. Het laat zien dat de uitdaging om grondstoffen te behouden en CO2-uitstoot te verminderen groter is geworden. Dat vraagt om actie. Het Nederlandse antwoord op de uitdagingen rond e-waste komt van ruim 2.000 producenten van elektrische en elektronische apparaten. Met de oprichting van Stichting OPEN willen zij het inzamelpercentage van e-waste verhogen en uiteindelijk e-waste volledig circulair maken.

Per categorie was het inzamelpercentage in 2019 als volgt (klik hier voor de volledige Rapportage 2019 van NWR):
70% Warmte- of koude- uitwisselende apparatuur (waaronder Koel/Vries)
51% Grote apparatuur exclusief zonnepanelen (waaronder Groot Witgoed GW)
45% Kleine apparatuur (waaronder Klein Huishoudelijk)

Het inzamelpercentage van e-waste in Nederland wordt jaarlijks gerapporteerd door het Nationaal (W)EEE Register (NWR). Het inzamelpercentage 2019 is berekend door de gemiddelde hoeveelheid op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparaten (Put on Market) voor de voorgaande drie jaar (2016-2018) af te zetten tegen de hoeveelheid e-waste die hoogwaardig is verwerkt. Uit de gegevens blijkt dat de Put on Market harder is gestegen dan de inzameling. De Put on Market is in 2019 met 27 procent gestegen, het gehanteerde driejaars gemiddelde (2016-2018) steeg met 14 procent. De verwachting is dat de komende jaren de PoM hard zal doorgroeien. De inzameling is gestegen met 7 procent. Door de toegenomen hoeveelheid PoM zal ook in de hoeveelheid ingezameld en verwerkt e-waste sterk moeten toenemen om in 2020 de inzameldoelstelling van 65 procent te behalen.

Om aan die opgave te kunnen voldoen, hebben ruim 2.000 producenten van witgoed, ICT, audio- en visuele apparatuur, gereedschappen, armaturen en zonnepanelen de handen ineengeslagen en Stichting OPEN opgericht. Zij zetten zich met Stichting OPEN in om de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent te halen en e-waste circulair te maken. Om dat te bereiken is massa nodig: zowel qua inzet als qua financiering. Daarom heeft Stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd. Een AVV zorgt dankzij krachtenbundeling voor de nodige coördinatie en onderlinge versterking en laat ruimte voor marktinitiatieven in de uitvoering. Stichting OPEN zal daarbij nauw samenwerken met ketenpartners. Op 15 september jl. heeft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, een positief ontwerpbesluit afgegeven voor een AVV aan Stichting OPEN.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan