Een duurzame dialoog

Gelukkig nieuwjaar, ERM-lezers! Voordat we verdergaan, blik ik graag nog even terug op vorig jaar. Op donderdag 2 november vond de Inspiratiesessie van APPLiA Nederland plaats, onder leiding van Anne-Marie Fokkens, in het Philips Stadion in Eindhoven. Op basis van de geanimeerde discussies mochten we concluderen dat het thema ‘circulaire kansen’ sterk resoneert onder onze leden. 

Tijdens de bijeenkomst spraken diverse mensen, waaronder Werner Schouten van de Impact Economy Foundation, Harald Tepper en Vincent Vogt van Philips, en tot slot Niels van Steijn van onderzoeksbureau GfK. Ze deelden inzichten en perspectieven over circulariteit en duurzaamheid. Bezoekers waardeerden de sessie gemiddeld met een 8,3 en gaven aan het als zeer interessant ervaren te hebben. Het onderwerp leeft niet alleen onder producenten maar ook onder de aanwezige retailers, die aangaven vaker te willen deelnemen aan deze inspiratiesessies en graag de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk meer invulling te geven aan circulariteit.  

Nu rijst de vraag hoe onze branchevereniging van producenten de band met haar retailpartners kan versterken. Doen APPLiA Nederland en Techniek Nederland namens hun leden voldoende om samen te werken aan een duurzamere keten of dienen ook zij ‘over hun schaduw heen te springen’ om concretere inhoudelijke stappen te zetten? Is hier ruimte voor, binnen onze Europese organisatie en met internationale retailpartners? Of moeten het in beginsel praktisch houden en ons vooral richten op nationaal circulair beleid in de verkoop-, gebruiks- en afdankfase? Denk daarbij aan het meer stimuleren van refurbished producten, maar ook aan het beter informeren van consumenten over zorgvuldig gebruik, onderhoud en het bevorderen van professionele reparatie zodat huishoudelijke apparaten langer meegaan. Daarbij ontstaat ook de vraag of we met elkaar een eerlijk speelveld kunnen creëren om dit mogelijk te maken? 

De enquêteresultaten van de inspiratiesessie benadrukten de noodzaak om gezamenlijk beleid te ontwikkelen. We kunnen niet meer volstaan met de gedachte dat iets mogelijk is; we moeten een antwoord bieden en concrete stappen zetten. Daar willen we als APPLiA Nederland concreet inhoud aan gaan geven. Het faciliteren van samenwerkingen die de individuele bedrijfsbelangen overstijgen, ten behoeve van een duurzamere keten. Dat is, volgens mij, niet alleen een nieuwe en uitdagende maar ook noodzakelijke stap voor onze branchevereniging. 

Momenteel werken we hard aan de organisatie van een nieuwe Inspiratiesessie. Deze sessie zal voortbouwen op het thema van onze laatste bijeenkomst en de mogelijkheden tot samenwerkingen in onze branche. De geplande datum voor dit evenement is in het voorjaar van 2024, hoogstwaarschijnlijk in april of mei. We kijken ernaar uit om opnieuw een waardevolle ervaring te bieden aan onze leden. Benieuwd en geïnteresseerd hiernaar? We ontvangen graag jullie reacties en meningen. 

Deze column is geschreven door voorzitter Stefan Verhoeven en gepubliceerd in vakblad ERM, editie januari 2024.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan