Verslag van de commissies 2022

APPLIA Nederland heeft drie commissies die zich jaarrond inzetten voor de belangen van de leden. Kennis delen is het uitgangspunt van de samenwerking die zowel binnen als tussen de commissies plaatsvindt. Hieronder leest u over de activiteiten en gebeurtenissen binnen de technische commissie, statistiekcommissie en communicatiecommissie in 2022.

Technische Commissie

Afgelopen jaar is de technische commissie twee keer bijeengekomen om te bespreken wat er in de markt speelt. Het belangrijkste thema van 2022 was de wet consumentenkoop. Deze wet is medio 2022 ingegaan. De invoering van de wet bracht het thema ‘slijtage van onderdelen van huishoudelijke apparaten’ opnieuw onder de aandacht. Hierbij reist vaak de discussie wat je redelijkerwijs kunt verwachten van een product, want sommige slijtage – met name bij bewegende delen – treedt op nog voor dat het einde van de levensduur van het apparaat in zicht is. De technische commissie heeft daarom een overzicht gemaakt met onderdelen waarvoor dit kan gelden. Ook is een tekst opgesteld die samen met de lijst kan worden gebruikt om de consument te informeren.

Andere thema’s die in het afgelopen jaar aan bod zijn gekomen zijn ecodesign en energielabels, cybersecurity en privacy, productveiligheid en de Radio Equipment Directive (RED). Verder zijn verschillende gastsprekers aan het woord geweest. Wijnand Bredewold, Senior Inspecteur/Adviseur Productveiligheid bij NVWA sprak over energielabels van huishoudelijke apparatuur. En Rutger Oldenhuis van RecallDesk heeft de commissie geïnformeerd over wat product recall inhoudt.  

Rob Walthaus
Voorzitter Technische Commissie

Meer informatie over de Technische Commissie
Rob Walthaus
Rob Walthaus
Erik Van Berkel
Erik Van Berkel

Statistiekcommissie

Bij de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2022 is in een reglementswijziging voorgesteld om alle leden van APPLiA verplicht deel te laten nemen aan de statistiekcommissie. Door de kosten van de statistieken op te nemen in de contributie worden deze voor de deelnemers lager. Een ander voordeel van verplichte deelname is dat APPLiA de markt veel beter kan duiden. Dit vergroot ook de relevantie van de vereniging als gesprekspartner in lobbytrajecten. Ook leden hebben hierdoor een beter inzicht in de markt, zonder dat de data herleidbaar is naar individuele producenten. Het voorstel is aangenomen en zal ingaan per 1 januari 2023.

Iedere maand ontvangen leden de relevante data in hun inbox. Ook komt de statistiekcommissie twee keer bij elkaar om te controleren of de cijfers per productcategorie een goede afspiegeling zijn van de bewegingen in de markt. Tot slot wordt er één een keer per jaar vergadert met GfK om alle data naast elkaar te leggen om zo tot een volledig beeld van de markt te komen. Het resultaat daarvan is terug te vinden in dit jaarverslag.

Erik van Berkel
Voorzitter Statistiekcommissie

Meer informatie over de Statistiekcommissie

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is opgericht met het doel om leden te informeren over ontwikkelingen in de markt, onder meer aan de hand van artikelen over actuele onderwerpen. In 2021 waren het onder meer deelnemers aan de communicatiecommissie die deze artikelen schreven. In 2022 is de insteek van de commissie veranderd. De commissie wordt ingeschakeld om position papers – informatieve stukken waarin APPLiA een standpunt inneemt over een bepaald onderwerp – te reviewen. Op deze manier wil het bestuur ervoor zorgen dat dit soort stukken een goede weerspiegeling zijn van de opinie van alle leden binnen de vereniging. De kennisdeling door middel van het schrijven en publiceren van nieuwsberichten en artikelen is een taak die in 2022 volledig is neergelegd bij de communicatieadviseur van APPLiA Nederland.  

Deirdre Schoemaker,
Voorzitter Communicatiecommissie

Meer informatie over de Communicatiecommissie
Deirdre Schoemaker
Deirdre Schoemaker

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan