Wat zijn de verplichtingen van de Producent?

De Producent moet zorg dragen voor een minimaal percentage dat namens hem wordt ingezameld, naar rato wat door hem op de markt wordt gebracht. Dit percentage wordt vastgesteld door de overheid. Vanaf 2019 is dit jaarlijks minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die door hem in de voorgaande drie jaren in Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt, of minimaal 85% van de door hem in het betreffende jaar in Nederland geproduceerde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur namens hem wordt ingezameld en verwerkt.

 Inzameling, verwerking inclusief financiering van alle soorten e-waste (inclusief garantiegoederen en restvoorraden) volgens verplichte normen. Ook moet de inzameling en vervoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zodanig gebeuren dat verwerking optimaal kan gebeuren. Er is een registratie- en rapportageplicht:

Bedrijven die producentenverantwoordelijkheid hebben voor hun elektr(on)ische apparatuur moeten geregistreerd staan bij het Nationaal (W)EEE Register. Bij registratie moet aangegeven worden hoe de innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en verwerking van het afval geregeld is. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking. 

Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs hun cijfers rapporteren van door hen op de markt gezette hoeveelheden.

Via deze link kunt u het Besluit Producentenverantwoordelijkheid downloaden.