Nieuwsbrief applia nederland eerste kwartaal 2024: right to repair

Op 2 februari 2024 werd in een persmededeling bekend gemaakt dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement een voorlopig akkoord hebben bereikt over de Right to Repair-richtlijn binnen de circulaire economie. Deze richtlijn beoogt de duurzaamheid te bevorderen door consumenten meer mogelijkheden te bieden om hun elektronische apparaten te repareren, wat bijdraagt aan het verminderen van afval en het verlengen van de levensduur van producten. 

De voorlopige overeenkomst verplicht fabrikanten reserveonderdelen aan professionele reparatiebedrijven beschikbaar te stellen voor een breed scala aan elektronische apparaten. Daarvoor mag betaling worden gevraagd, maar de prijs moet wel redelijk zijn. Daarnaast moeten ze reparatie-informatie verstrekken aan professionele reparateurs, terwijl ze ook moeten voldoen aan ontwerpeisen die reparatie en recycling vergemakkelijken. Deze maatregelen zullen naar verwachting fabrikanten aanmoedigen om meer duurzame en repareerbare producten te ontwikkelen. Het toepassingsgebied van de richtlijn is echter beperkt tot producten die volgens specifieke EU-wetgeving gerepareerd moeten kunnen worden, zoals wasmachines, vaatwassers, koelkasten en stofzuigers. 

één europees online reparatieplatform

Ook komt er één Europees online reparatieplatform, dat op Europees niveau ontworpen en beheerd wordt, in plaats van 27 nationale platforms zoals het Europees Parlement voorstelde. Dit platform heeft als doel om de verschillende reparatiediensten op EU-niveau, dus ook grensoverschrijdend en in elke lidstaat beschikbaar te maken voor consumenten. Het platform zal secties hebben voor elke lidstaat, met informatie die afkomstig is van publieke en private nationale reparatieplatforms. 

Wat betekent dit voor de nederlandse markt?

Het bovengenoemde heeft gevolgen voor de Nederlandse markt. Het wetsvoorstel, gericht op het bevorderen van duurzaamheid door reparaties te stimuleren boven de aanschaf van nieuwe producten, is besproken op Europees niveau. Dit voorstel gaat uit van een garantietermijn van 2 jaar voor, zoals gebruikelijk in de meeste EU-landen. Echter, in Nederland wordt de wettelijke garantietermijn bepaald door de normale levensduur van een product, wat duurzaamheid al verankert in ons garantiesysteem. Vaak wordt bij garantiegevallen in Nederland de voorkeur gegeven aan reparatie boven vervanging. Het wetsvoorstel richt zich op reparatie na afloop van de wettelijke garantietermijn, maar in Nederland betekent dit dat het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, waardoor reparatie vaak onverstandig en niet veilig is. 

applia nederland neemt deel aan lobbyactiviteiten

APPLiA Nederland houdt zich actief bezig met Right to Repair en rapporteert hierover in Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast heeft APPLiA Nederland deelgenomen aan lobbyactiviteiten op nationaal en Europees niveau samen met het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO-NCW) en APPLiA Europe, om een gezamenlijk standpunt te bevorderen.

Consumenten eisen leenapparaten tijdens reparatieperiode

Bij deze discussie komt ook kijken dat consumenten steeds vaker vragen om leenapparaten tijdens reparatieperiodes. Niet altijd onterecht zolang het eigen product nog onder garantie valt en reparatie langer duurt dan mag worden verwacht, vindt APPLiA Nederland. Echter, sommige Europarlementariërs stellen voor dat fabrikanten ook buiten de garantieperiode verplicht moeten zijn om leenapparatuur aan te bieden. APPLiA Nederland lobbyt tegen deze verplichting, aangezien dit tegen de belangen van bedrijven ingaat. Bovendien brengt dit ook extra productie en transport met zich mee, wat de duurzaamheid niet ten goede komt. 

Het Europees Parlement dringt aan op verplichte beschikbaarheid van onderdelen voor consumenten die zelf reparaties willen uitvoeren. APPLiA Nederland voert hierin sterke lobby, aangezien het vaak niet verantwoord is dat consumenten apparaten repareren die veiligheidsrisico’s opleveren. Tevens pleit APPLiA Nederland voor strikte kwaliteitseisen in het Nationaal Reparateursregister om de veiligheid van reparaties te waarborgen.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan