Steeds relevanter

Voorwoord door Stefan Verhoeven

APPLiA Nederland kan met en namens haar leden terugkijken op een mooi ‘verenigingsjaar 2022’. Hoewel we voortgang hebben kunnen bereiken op tal van gebieden, beschouw ik het feit dat deelname aan de Statistiekcommissie verplicht is gesteld als een absoluut hoogtepunt van 2022 voor onze vereniging. Dat is een enorme stap voorwaarts waarmee we laten zien dat APPLiA Nederland als branchevertegenwoordiger relevant is en een belangrijke bijdrage levert aan de kennisontwikkeling- en deling in de markt. Daarnaast is ook de vereniging in het aantal leden wederom gegroeid. We mochten daarbij zowel producenten van klein- als groothuishoudelijke apparaten verwelkomen.

De jaarcijfers die u vindt in dit jaarverslag geven daarmee ook een completer beeld dan ooit van de markt. We zullen in de komende jaren voor vele interessante en belangrijke uitdagingen komen te staan, waarbij de wet- en regelgeving rondom repareerbaarheid en circulariteit waarschijnlijk de grootste is.

Werp ik een blik vooruit, dan voorzie ik dat er in de aankomende jaren steeds vaker naar APPLiA Nederland zal worden gekeken om een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze sector. In 2021 zijn we begonnen met het vormgeven van een transitieagenda die we samen met partners in 2022 hebben gerealiseerd. Maar daarmee is de eerste stap nog maar net gezet. Het echte werk, de uitvoering, moet nog komen.

Het realiseren van een volledig circulaire economie is een uitdagend maar noodzakelijk lange-termijn doel, waarvoor bereidwilligheid in de industrie van elektrische huishoudelijke apparaten aanwezig is en een solide basis van keten- en gesprekspartners aanwezig is waarmee we hieraan kunnen samenwerken. Ik nodig u dan ook van harte uit om samen met ons terug te kijken op het afgelopen jaar en uit te kijken naar de toekomst van APPLiA Nederland en de verduurzaming van onze sector. Laten we samen werken aan een circulaire toekomst waarin de industrie van elektrische huishoudelijke apparaten een leidende rol speelt.

In november 2022 ben ik herkozen als voorzitter van APPLiA Nederland. Daarmee ga ik mijn derde, en tevens laatste termijn in. Ik ben vereerd dat ik opnieuw voorzitter mag zijn van deze mooie vereniging en wil graag mijn dank uitspreken aan alle leden voor hun vertrouwen. Ik kijk ernaar uit, samen met de andere bestuursleden, de vereniging ook de komende jaren verder te helpen en richting te geven.

Stefan Verhoeven 
Voorzitter APPLiA Nederland 

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan