Voorlichtingsbijeenkomst wetgeving consumentenkoop

Minimaal twee keer per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats van APPLiA Nederland. Tijdens de vergadering worden relevante zaken met de leden besproken en worden beslissingen genomen. De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt enkel gedeeld met leden van APPLiA Nederland.

In de afgelopen maanden zijn leden van APPLiA Nederland regelmatig geïnformeerd over een wetsvoorstel tot wijziging van de regels voor consumentenkoop. Deze regels zijn niet alleen voor de retail, maar ook voor de APPLiA-leden van groot belang.

Er is sprake van ingrijpende wijzigingen in de bestaande regels, bijvoorbeeld door het totale verbod op de gebruiksvergoeding en de verplichting om voor alle “web-connected” producten jarenlang software updates te leveren. Het wetsvoorstel is op 19 april ongewijzigd door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal op zeer korte termijn in werking treden.

Alle reden voor APPLiA om u op de hoogte te brengen van de betekenis van de nieuwe regels voor leveranciers en vooral het bespreken van de opties voor leveranciers om de pijn door de nieuwe regels desgewenst te verzachten. Onze vaste juridisch adviseur, Lindsay Hopmans van FME Advocaten, zal in twee bijeenkomsten de nieuwe regels in detail uiteenzetten en de bedoelde opties voor leveranciers behandelen.

Deelname is voorbehouden aan APPLiA-leden en is kosteloos. Bent u nog geen APPLiA-lid? Neem dan contact op.

Praktisch

Er zijn twee bijeenkomsten gepland:

Datum: Donderdag 19 mei 2022
Tijd: van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie: Van der Valk Princeville, Princenhagelaan 5 in Breda

Datum: Dinsdag 24 mei 2022
Tijd: van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie: Vereniging FME, Zilverstraat 69 in Zoetermeer

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan