Transitieplan elektrische huishoudelijke apparatuur gepresenteerd

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben gerealiseerd. Willen we dit doel halen, dan zullen we de transitie in gang moeten zetten. Door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn vijf prioriteitssectoren gedefinieerd waarvoor een Transitieagenda is opgesteld. Consumptiegoederen is daar één van. Onder de agenda Consumptiegoederen valt ook elektrische huishoudelijke apparatuur; de branche die APPLiA Nederland vertegenwoordigt.

Na de ALV op donderdag 2 juni presenteerde Turntoo het Transitieplan. Het plan is tot stand gekomen door onder meer twee workshops eind 2021, gehouden met de producenten.

In het rapport worden een aantal oplossingsrichtingengenoemd met de hoogste prioriteit:

  • Hoogwaardig hergebruik van retourzendingen van retailers. Deze producten hebben doorgaans nog een hoge waarde en kunnen relatief gemakkelijk weer in de markt worden gezet.
  • Refurbishment en remanufacturing. Naast de grote impact op korte termijn is het opschalen hiervan een stap in de richting van een werkelijk circulaire economie.
  • Verhogen van het inzamelpercentage. Het inzamelen van elektrische huishoudelijke apparatuur is een belangrijk onderwerp omdat alleen hiermee de terugwinning van grondstoffen uit de huidige afvalstroom van e-waste mogelijk wordt.
  • Hoogwaardig hergebruik van materiaal. Door betere scheiding van grondstoffenstromen en het sturen op monostromen kunnen de kwantiteit en kwaliteit van recyclaat verbeterd worden.
  • Wettelijke randvoorwaarden voor circulaire producten en circulaire producten en circulaire materiaaltoepassing. Het vaststellen van randvoorwaarden via EU-wetgeving.
Applia
paneldiscussie tijdens de ALV

In een paneldiscussie tijdens de ALV, met panelleden Roos Janssen (Groene brein), Erik Schimmer (Philips Nederland) en Stefan Verhoeven (Miele Nederland) onder leiding van Sabine Oberhuber en Murkje Kingma (Turntoo) is inhoudelijk verder gesproken over de uitdagingen waar de branche voor staat, welke vervolgstappen er nodig zijn en wat men nodig heeft van elkaar en van de overheid (en andersom) om deze te zetten.

Na de paneldiscussie is het Transitieplan officieel overhandigd aan Stefan Verhoeven, voorzitter van APPLiA Nederland, Erik Schimmer, bestuurslid van APPLiA Nederland, en Roos Janssen, programmamanager bij Het Groene Brein en de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Bekijk het Transitieplan
Applia transitieplan turntoo
Overhandiging van het Transitieplan aan APPLiA Nederland. V.l.n.r. Murkje Kingma, Sabine Oberhuber, Erik Schimmer, Roos Janssen en Stefan Verhoeven.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan