Training mededingingsrecht: regels voor omgang met dealers en concurrenten

De wettelijke regels voor contracten van leveranciers met hun dealers zijn onlangs door de Europese Commissie aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat door de leverancier verschillende prijzen mogen worden gehanteerd als een dealer de producten zowel in de winkel als online verkoopt. Belangrijk is ook dat er strikte beperkingen zijn gekomen voor informatie-uitwisseling tussen een leverancier en zijn dealers als de leverancier de producten ook zelf rechtstreeks aan consumenten verkoopt. Steeds meer APPLiA-leden verkopen hun producten via een webshop aan consumenten. Ook elke beperking aan het gebruik door dealers van internet voor de verkoop van de producten van leveranciers is nu strikt verboden, behalve voor de verkoop via online platforms.

De nieuwe regels zijn op 1 juni 2022 in werking getreden. Bestaande contracten met dealers hoeven pas op 1 juni 2023 aan de nieuwe regels te voldoen.

APPLiA wil haar leden graag op de hoogte brengen van deze nieuwe regels, die voor de meeste leden van direct praktisch belang zijn. Daarnaast is het voor alle APPLiA-leden van belang om te weten wat er in de omgang en contacten met concurrenten en met dealers wel en niet mag. Niet alleen kunnen extreem hoge boetes worden opgelegd bij overtreding van de mededingingsregels, overtreding kan ook leiden tot negatieve publiciteit voor uw bedrijf en de branche als geheel.

APPLiA organiseert daarom in het najaar een drietal trainingen. Onze vaste juridisch adviseur mr. Lindsay Hopmans zal deze trainingen verzorgen. Hij zal tijdens deze trainingen ingaan op belangrijke onderwerpen als:

  • de nieuwe en bestaande regels voor contracten met retailers en andere distributeurs
  • verboden afspraken met distributeurs/retailers
  • beperking van online verkoop door dealers
  • mogelijkheden en beperkingen voor selectieve distributie
  • gedragsregels contact tussen leden tijdens en buiten APPLiA-bijeenkomsten
  • verboden en toelaatbare onderwerpen bij contact met concurrenten
  • risico’s bij aanwezigheid bij verboden overleg
  • onderzoeksbevoegdheden Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • sancties/boetes/aansprakelijkheid (ook bestuurdersaansprakelijkheid)
  • clementieregeling ACM en Europese Commissie voor klokkenluiders

Er is uiteraard alle ruimte voor het stellen van vragen.

Deelname is gratis voor leden van APPLiA Nederland. Bent u geen lid en wilt u de training toch bijwonen? Neem dan contact op via info@applianederland.nl.Praktisch

De training vindt plaats op drie verschillende data:

Datum: Dinsdag 27 september 2022
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen

Datum: Woensdag 28 september 2022
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen

Datum: Woensdag 19 oktober 2022
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan