Wettelijke regels ‘afspraken tussen leveranciers en afnemers’ aangepast

De wettelijke regels voor contracten van leveranciers met hun dealers zijn onlangs door de Europese Commissie aangepast. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft – als onafhankelijke toezichthouder en handhaver van onder meer de Mededingingswet – daarom een nieuwe Leidraad ‘afspraken tussen leveranciers en afnemers’ gepubliceerd.

Mededingingswet

Zowel consumenten als bedrijven profiteren vaak van afspraken die gemaakt worden tussen leveranciers en afnemers. Deze afspraken bevorderen de concurrentie en stimuleren om producten goedkoper, beter of innovatiever te produceren. De ACM handhaaft op de Mededingingswet. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het verbod op afspraken die de concurrentie tussen ondernemingen beperken, ook wel het kartelverbod genoemd.

Aanpassing van de Leidraad

In de Leidraad ‘afspraken tussen leveranciers en afnemers’  laat de ACM zien hoe de Mededingingswet een aantal geregeld voorkomende afspraken tussen leveranciers en afnemers beoordeelt. De Leidraad is vooral bedoeld voor ondernemingen, brancheorganisaties en hun adviseurs. Deze Leidraad gaat uit van de Europese Groepsvrijstelling en Richtsnoeren, maar is toegespitst op Nederlandse bedrijven.

De nieuwe regels zijn op 1 juni 2022 in werking getreden. Bestaande contracten met dealers hoeven pas op 1 juni 2023 aan de nieuwe regels te voldoen.

Wijziging dual pricing

Een belangrijke wijziging in 2022 is dat de regels zijn verruimd op het gebied van dual pricing. De leverancier mag verschillende prijzen rekenen voor producten die de winkelier in zijn fysieke winkel of online verkoopt. Dit maakt het makkelijker voor leveranciers om verkopers te compenseren die een fysieke winkel hebben. Hierdoor kunnen fysieke winkels beter concurreren met online winkels. Het behoud van fysieke winkels heeft positieve economische en publieke effecten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor consumenten om producten in een fysieke winkel te bekijken.

Verkoop producent rechtsreeks aan consument

Er zijn ook strikte beperkingen gekomen voor informatie-uitwisseling tussen een leverancier en zijn dealers als de leverancier de producten ook zelf rechtstreeks aan consumenten verkoopt. Steeds meer APPLiA-leden verkopen hun producten via een webshop aan consumenten. Ook elke beperking aan het gebruik door dealers van internet voor de verkoop van de producten van leveranciers is nu strikt verboden, behalve voor de verkoop via online platforms.

Trainingen

APPLiA Nederland organiseert een drietal trainingen voor leden over de aanpassingen in de Mededingingswet: “Training mededingingsrecht: regels voor omgang met dealers en concurrenten”.

Meer informatie over de trainingen

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan