Gebruik en reparatie van wasmachines

Vanaf 1 maart 2021 is de Europese verordening 2019/2023 van kracht ten uitvoering van de Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG, die onder meer eisen stelt aan de beschikbaarheid van energiezuinige wasprogramma’s en de repareerbaarheid van wasmachines. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is markttoezichthouder op de producten die onder deze verordening vallen en houdt risicogericht toezicht op de naleving van de regelgeving door fabrikanten en importeurs.

Om te kunnen bepalen welke (toezichts)activiteiten de ILT moet gaan ontplooien op het gebied van deze nieuwe regelgeving heeft zij behoefte aan het vast stellen van een nul-situatie, waaronder inzicht over het consumentengedrag bij de aanschaf en het gebruik van wasmachines op het moment dat de meeste wasmachines die de consument in zijn bezit heeft nog niet onder deze nieuwe verordening vallen.

In dit kader heeft de ILT opdracht gegeven aan I&O Research voor het uitzetten van een enquête onder consumenten. Dit onderzoek is ingevuld door 2.129 respondenten die beschikken over een wasmachine (representatief naar leeftijd, geslacht, opleiding en regio).

Betrouwbaar merk en zuinig in water en energie belangrijkste redenen bij aanschaf wasmachine

Bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine spelen een betrouwbaar merk en de zuinigheid in water en energie de grootste rol. Nederlanders schaffen de wasmachine meestal nieuw aan en men verwacht daarbij een gemiddelde levensduur van ongeveer 13 jaar. Men wint voornamelijk informatie in via de (website van de) verkoper of heeft al ervaring met een merk.

Leeftijd consument speelt rol bij aanschafkeuzes

Ingezoomd op leeftijd is te zien dat Nederlanders onder de 40 jaar vaker de wasmachine tweedehands hebben aangeschaft en vaker aangeven dat zij gemiddeld minder uitgeven aan een wasmachine (€554) dan Nederlanders ouder dan 40 jaar (€681-€721).

Merendeel Nederlanders gebruikt een energiezuinig wasprogramma

Driekwart van de Nederlanders die de beschikking heeft over een wasmachine met een eco-wasprogramma maakt daar (wel eens) gebruik van. Ongeveer één op de drie gebruikt dit programma vaak tot altijd. Energiebesparing is een reden om wel gebruik te maken van een eco-wasprogramma. Consumenten onder de 40 jaar noemen vaker als reden dat dit het default wasprogramma is, in vergelijking met 40-plussers. De lange wasduur en onduidelijkheid over de besparing zijn redenen om toch voor een ander wasprogramma te kiezen.

Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) wast het vaakst op 40°C en een op de drie wast het vaakst op 30°C (32%). Nederlanders jonger dan 40 jaar wassen naar verhouding meer op 30°C dan Nederlanders ouder dan 40 jaar. Het 20°C programma wordt weinig gebruikt, ongeveer negen op de tien Nederlanders maken géén gebruik van een 20°C programma. De belangrijkste reden is omdat het volgens hen niet schoon wast.

Prijs onderdelen voor één op vijf Nederlanders reden om niet te repareren

Van de Nederlanders die in de afgelopen drie jaar een defect aan hun wasmachine hadden (na een levensduur van gemiddeld 11 jaar), heeft de helft direct een nieuwe wasmachine aangeschaft en een op de drie repareert of laat repareren. Vier op de tien reparaties voeren Nederlanders zélf uit.

Driekwart van de Nederlanders die afzien van reparatie, doen dit vanwege de ouderdom van de wasmachine. De prijs van onderdelen is voor een op de vijf een reden om niet voor reparatie te kiezen (21%), net als de prijs van de monteur (22%). De vervangbaarheid of verkrijgbaarheid van onderdelen blijkt uit dit onderzoek van weinig belang bij de afweging om wel of niet te repareren (samen 6%).

Diegenen die wel kozen voor reparatie gaven met name de kostenbesparing als reden (51%). Ook waren zij regelmatig tevreden over de wasmachine en vonden zij dit beter voor het milieu. Bij de keuze om te repareren indien de huidige wasmachine nu defect zou zijn, zou men met name een reparateur raadplegen (64%).

Ook bij reparatie wasmachine speelt leeftijd consument een rol

Consumenten onder de 40 jaar hebben vaker de wasmachine zelf gerepareerd (24%, 40-64: 10%, 65+: 7%). Onder consumenten onder de 40 jaar is milieu en garantie vaker een reden om wel een reparatie te overwegen, in vergelijking met 40-plussers. Zij hebben gemiddeld een jongere wasmachine, waardoor zij wellicht vaker recht hebben op garantie.

Verwachte kosten en reparatietijd zijn voor consumenten onder de 40 jaar vaker de reden om niet voor reparatie te kiezen. Zij vinden bovendien een lager reparatiebedrag gemiddeld acceptabel (€ 155) dan oudere Nederlanders (40-64: €182, 65+: €175). De 40-plussers overwegen dan weer vaker een wasmachine ouder dan 8 jaar nog te repareren.

Dit artikel is een samenvatting van het onderzoek van I&O Research in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport en gepubliceerd in november 2022. Het volledige onderzoeksrapport vindt u hieronder:

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan