De belangrijkste lobby van 2022

In 2022 was er eigenlijk maar één echt belangrijke lobby vanuit APPLiA Nederland, en dat was de lobby met betrekking tot het wetsvoorstel consumentenkoop. We nemen u mee in het verloop van de lobby en de uitkomst ervan.

Doorvoering van Europese wetgeving

In Brussel zijn er nieuwe wetten aangenomen die erop gericht zijn de bescherming van de consument in Europa nog verder te vergroten. De Nederlandse overheid was verplicht om deze Europese wetgeving in de nationale wetgeving te verwerken. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor nieuwe regels voor consumentenkoop vond plaats in januari/februari 2022 (Tweede Kamer) en in april 2022 (Eerste Kamer). APPLiA heeft de Kamerleden tot het laatste moment bestookt met argumenten om de door de consument bij reparatie, vervanging of koopontbinding te betalen gebruiksvergoeding te behouden.

Belangrijkste argumenten

In de lobby naar Kamerleden heeft APPLiA verschillende argumenten ingezet. Een van die argumenten was dat de gebruiksvergoeding in Nederland al 30 jaar wordt toegepast, met instemming en naar tevredenheid van alle betrokken partijen: de consument, de leveranciers, de detailhandel en de toezichthouders. Het is erg onredelijk dat een consument na bijvoorbeeld 6 jaar gebruik van een wasmachine bij noodzakelijke vervanging door gebreken een nieuwe wasmachine krijgt zonder enige vergoeding te hoeven betalen voor 6 jaar gebruik. Hetzelfde geldt bij koopontbinding na vele jaren: dan moet de volledige oorspronkelijke koopprijs worden terugbetaald. In dat geval heeft de consument de wasmachine jarenlang gratis kunnen gebruiken.

Verkeerde uitleg van Europese wet

Op basis van onze argumenten zijn er door verschillende politieke partijen kritische vragen aan de minister van Justitie gesteld. Toch hebben de Kamerleden zich helaas door de minister laten overtuigen dat er onder de nieuwe Europese wetgeving voor consumentenkoop geen ruimte meer is voor een gebruiksvergoeding.

Wat APPLiA betreft is dit een verkeerde uitleg van de Europese wet, waarop de Nederlandse wetgeving nu wordt gebaseerd. De Europese wet regelt de positie van de consument alleen voor de eerste 2 jaar na aankoop van een product. Daarna is elke EU-lidstaat vrij om de consumentenbescherming te regelen zoals het hem goeddunkt. Een regeling die voorziet in een gebruiksvergoeding was dus goed mogelijk vanaf 2 jaar na aankoop. Toch heeft deze uitleg de negatieve uitkomst wel bepaald. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op 27 april 2022 is de gebruiksvergoeding niet meer toelaatbaar.

Belang consument weegt zwaarder

APPLiA heeft de indruk dat voor de minister en de Kamerleden het belang van de consument onder alle omstandigheden zwaarder weegt dan het belang van het bedrijfsleven. De pijn wordt enigszins verzacht door de wettelijke eis dat de consument vanaf één jaar na aankoop moet bewijzen dat er sprake is van non-conformiteit en dat die al bestond op het moment van aankoop. De minister heeft deze eis tijdens de parlementaire behandeling bij herhaling onderstreept en aangegeven dat dit zeker na enkele jaren voor consumenten grote problemen kan opleveren.

Voorlichting voor leden

In 2022 heeft APPLiA Nederland verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin de nieuwe regels zijn uitgelegd. Ook de bewijslastverdeling is nadrukkelijk aan de orde gekomen, zodat onze leden daar goed mee bekend zijn en daar desgewenst een beroep op kunnen doen. Meer lezen over de wettelijke regels consumentenkoop?

Klik hier voor meer info over de wettelijke regels consumentenkoop

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan