Stakeholderevent Transitieagenda Consumptiegoederen 2022: De koplopers centraal

Op donderdag 29 september vindt de jaarlijkse stakeholderbijeenkomst van de Transitieagenda Consumptiegoederen plaats. In de transitie naar een volledig circulaire consumptiegoedereneconomie kijken we naar de koplopers. Waar staan ze nu? Hoe krijgen we alle spelers uit het systeem mee? Daar moet nu de focus liggen, want we hebben iedereen nodig om deze transitie tot een succes te maken. Het belangrijkste thema van de dag is dan ook ‘De koplopers centraal’.

Het inhoudelijke programma

Anne-Marie Rakhorst (voorzitter transitieagenda) opent de bijeenkomst. Vervolgens zal Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren) een inspirerende toespraak houden en neemt Ruben Dekker (coördinerend beleidsmedewerker en Duo-trekker van de Transitieagenda Consumptiegoederen bij IenW) ons mee in de meest recente ontwikkelingen vanuit de EU. Vervolgens gaan we uiteen in verschillende deelsessies. Per productgroep verdiepen we ons in een circulaire koploper uit de sector. Wat is hun visie voor de toekomst? Wat zijn hun grootste uitdagingen? En wat is onze eigen rol in hun verhaal? De deelsessies richten zich op meubels, verpakkingen & verbruiksartikelen, textiel, elektrische apparaten en chemische producten. De bijeenkomst sluiten we af met een moment om elkaar te spreken en te borrelen.

Invloed op Uitvoeringsprogramma circulaire consumptiegoederen

Als deelnemer aan het jaarlijkse stakeholderevent oefent u directe invloed uit op de totstandkoming van het nieuwe Uitvoeringsprogramma circulaire consumptiegoederen. In een informele setting gaan we met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de transitie naar circulaire consumptiegoederen te versnellen. Voor producenten is het eveneens waardevol om te leren over de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Zo bundelen we onze krachten om de overgang naar Nederland Circulair in 2050 te realiseren. Wilt u vanuit uw ervaring als producent of leverancier uw stem laten horen?

Klik hier om aan te melden

Over de organisator

De organisator van deze bijeenkomst is de Transitieagenda Consumptiegoederen. Dat is een netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden, branches en wetenschap dat zich inzet voor een economie met circulaire consumptiegoederen in 2050, zonder verspilling van spullen en grondstoffen. APPLiA Nederland is eveneens aanwezig bij deze bijeenkomst.

Praktisch

Datum: Donderdag 29 september 2022
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Villa Jongerius, Kanaalweg 64 in Utrecht
Kosten: Deelname is gratis
Aanmelden verplicht

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan