Remondis breidt recyclingcapaciteit voor koelkasten uit

Op dit moment exploiteert Remondis drie ontmantelingscentra voor oude elektrische en elektronische apparatuur en koelapparatuur op de locaties Lünen, Berlijn en Buseck in Duitsland. In het ontmantelingscentrum in Lünen, dat sinds 2006 in bedrijf is, wordt jaarlijks ongeveer 32 kton elektrische en elektronische apparatuur verwerkt. Het verwerkings­systeem van de koelinrichting is daar echter technisch verouderd en bereikt de grenzen van zijn capaciteit. Om ook in de toekomst concurrerend te blijven, onnodig transport te vermijden en te voldoen aan de wettelijke eisen voor de verwijdering van drijfgassen zoals chloorfluorkoolwaterstoffen en pentaan in termen van klimaatbescherming, wordt de installatie nu grondig gemoderniseerd.

Meer apparaten

Met het nieuwe systeem kunnen aanzienlijk meer apparaten ter plaatse volledig worden gerecycled. In het kader van de modernisering wordt de voorbereidingsfaciliteit voor kleine apparaten in Lünen afgebroken. Kleine elektrische apparaten zullen in de toekomst worden verplaatst naar de nieuwe vestiging in Eindhoven. Om transportbewegingen te verminderen wordt ander materieel als retourvracht vanuit Nederland teruggebracht naar het demontagecentrum in Lünen.

Milieuvriedelijke ontgassing

Met een investeringsvolume van circa 10 miljoen euro en een capaciteit van circa 20 kton koeleenheden per jaar moet in Lünen een van ’s werelds modernste systemen van dit type gebouwd worden, aldus Remondis. Belangrijk wapenfeit is de installatie van een nieuw type matrix voor milieuvriendelijke ontgassing met mengers. Deze technologie is al geïnstalleerd in het Remondis-demontagecentrum in Troyes, Frankrijk, en zou indruk hebben gemaakt op zowel experts als auditors omdat de resterende restgehalten soms onder de detectielimiet liggen. De ingebruikname van de gemoderniseerde installatie in Lünen is gepland voor het derde kwartaal van 2021.

TSR Divisie

Naast de Duitse fabrieken heeft Remondis Eletrorecycling GmbH andere internationale vestigingen in Kematen an der Ybbs in Oostenrijk, in Blonie en Lodz in Polen en dus in Troyes in Frankrijk. In 2020 nam het zusterbedrijf TSR Recycling GmbH & Co. KG de Europese locaties van Sims Recycling Solutions in Duitsland, Zweden, Nederland, België en Oostenrijk over. In de volgende stap worden Remondis Electrorecycling GmbH en de bijbehorende dochterondernemingen en deelnemingen in binnen- en buitenland met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 geïntegreerd in de managementstructuur van TSR Recycling GmbH & Co. KG. De bundeling van activiteiten op het gebied van e-recycling moet leiden tot synergieën in het verwerken en vermarkten van recyclebare materialen. In 2019 bedroeg de totale hoeveelheid ingezamelde koelapparatuur 86 kton ton, waarvan circa 60 procent op de eigen locaties werd verwerkt.

Bron: Afvalonline.nl

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan