informatiebijeenkomst consumentenkoop en consumentengarantie

Op 1 januari 2022 treden nieuwe wettelijke regels in werking over consumentenkoop en consumentengarantie. De nieuwe regels hebben belangrijke consequenties voor de APPLiA-leden. Er ontstaan ingrijpende nieuwe verplichtingen voor leveranciers.

De nieuwe regels betreffen met name:

  • de gebruiksvergoeding die bij reparatie en vervanging en bij ontbinding van de koop vaak door consumenten wordt betaald;
  • de verplichting tot het na aflevering kosteloos blijven aanbieden van software-updates voor “web-connected” producten;
  • de ruimte om af te wijken van de wettelijk vereiste conformiteit van het product en van de verplichte software-updates;
  • de omkering van de bewijslast bij non-conformiteit van het product; 
  • de inhoud van de fabrieksgarantie.

Ook valt er het nodige te melden over de wettelijke garantietermijn.

De nieuwe regels vloeien voort uit een Europese richtlijn uit 2019. Het wetsvoorstel om de Europese regeling in de Nederlandse wet op te nemen is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. In overleg met het APPLiA-bestuur wordt nog bij de Tweede Kamerleden gelobbyd om het wetsvoorstel in het voordeel van de leveranciers aan te passen. Voor de meeste onderdelen van het wetsvoorstel kan de Tweede Kamer echter niet van de Europese richtlijn afwijken, zodat daarvoor nu al duidelijk is wat de nieuwe regels per 1 januari 2022 zullen zijn. Tijdens de bijeenkomst zal ook worden gerapporteerd over de lopende lobby en over eventuele uitkomsten daarvan.

Kennis van de nieuwe regels is een “must” voor alle APPLiA-leden.

Praktisch

Datum: Woensdag 26 mei 2021
Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur
Locatie: online via Teams

Lindsay Hopmans, onze vaste juridische adviseur, zal u op hoofdlijnen uitleggen wat de nieuwe regels inhouden en wat de consequenties zijn voor leveranciers.

Deelname is kosteloos

Dit is een besloten bijeenkomst voor leden. Leden ontvangen een uitnodiging.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan