Groen licht voor regierol Stichting OPEN

Met dit bericht in de Staatscourant kondigde demissionair staatssecretaris Van Veldhoven gisteren aan dat de afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of e-waste) via een algemeen verbindend verklaring (AVV) wordt neergelegd bij Stichting OPEN. Dankzij deze toekenning kan de ‘Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland’ vanaf 1 maart 2021 namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland invulling geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. “Een mijlpaal”, aldus Jan Vlak, directeur van Stichting OPEN. “Omdat er nu een gelijk speelveld ontstaat voor de producenten dat er niet alleen voor zorgt dat alle producenten op een gelijke wijze bijdragen aan de invulling van de producentenverantwoordelijkheid, maar ook de langjarige organisatorische en financiële basis geeft voor producenten en ketenpartners om de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent te realiseren. Vanaf daar bouwen we verder aan een circulaire e-wastesector.”

Nieuwe impuls e-waste inzameling noodzakelijk

Producenten van elektrische apparaten richten zich steeds meer op een circulair bedrijfsmodel waarvan hergebruik en recycling van elektrische apparaten een belangrijk onderdeel is. De afgelopen jaren is al een enorme sprong gemaakt: de inzameling van e-waste is fors gestegen en de kwaliteit van recycling is verbeterd. Toch is de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent niet gehaald. Bovendien blijft het gebruik van het aantal elektrische apparaten alleen maar stijgen – en daarmee ook de inzameldoelstelling. Dat verlangt een forse extra inspanning van producenten en ketenpartners. Stichting OPEN wil daarin namens alle producenten een voortvarende rol spelen, in nauwe samenwerking met alle ketenpartners.

Samen de schouders eronder

Stichting OPEN bouwt voor een deel voort op bestaande afspraken. De kennis, ervaring en resultaten die producenten, retailers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers samen hebben opgebouwd blijven bestaan en vormen een krachtig fundament. Partners die hun capaciteit willen uitbreiden om de verwachte extra toestroom van e-waste op te vangen, worden gefaciliteerd. Via een actieplan wordt ingezet op het verhogen van de inzameling door het opzetten van nieuwe inzamelmethodieken, communicatie en concepten op het gebied van product- en onderdelenhergebruik. Door collectief krachten te bundelen borgt Stichting OPEN een landelijk dekkende en kostenefficiënte afvalbeheerstructuur voor afgedankte elektrische apparaten.

Dankzij de AVV en goede afspraken creëert Stichting OPEN een langjarige, stabiele organisatorische en financiële basis. Dat heeft een positief effect op de hoogwaardige inzameling, verwerking en het circulair maken van e-waste. Zo zijn inzamelpartners en recyclers verzekerd van een constante aanvoer van e-waste en Nederland van een goed recyclingsysteem van al ons e-waste. Dat leidt tot meer recycling van e-waste en meer banen, waarbij Social Return On Investment (SROI) belangrijk en gewenst is. De teruggewonnen grondstoffen dienen weer als basis voor nieuwe apparaten. Zo wordt de cirkel van de circulaire economie rond.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “De kapotte föhn in de schuur, oude mobiele telefoons die liggen te verstoffen in een la: hier zitten waardevolle grondstoffen in die we kunnen hergebruiken, lever ze dus vooral in. Ik vind dat we een groeiende afvalberg aan e-waste moeten tegengaan, het makkelijker moeten maken voor mensen en bedrijven gebruikte apparatuur in te leveren en er een gewoonte van moeten maken dat onderdelen hergebruikt worden in nieuwe apparaten. Samen slaan we met deze krachtige aanpak de handen ineen om minimaal tweederde van het elektrische afval in te zamelen.”

Jan Kamminga, voorzitter Stichting OPEN: “Met de toekenning van de AVV wordt een belangrijke stap gezet naar een circulaire e-wastesector. Wij streven naar de juiste kaders om invulling te geven aan de producentenverantwoordelijkheid. Zo is het wenselijk dat alle ketenpartners hun rol en taken goed blijven invullen. De overheid kan daarop sturen met beleid en handhaving. Afstemmen over de doelstellingen, resultaten en instrumenten is hierin cruciaal. Daarom werkt Stichting OPEN graag constructief met hen samen.”

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan