EP wil concrete circulaire doelen voor 2030

Het Europees Parlement wil concrete wetenschappelijke doelen instellen om het gebruik en de consumptie van primaire grondstoffen in 2030 te verminderen.

Met een ruime meerderheid (574 stemmen voor, 22 stemmen tegen en 95 onthoudingen) heeft het Europees Parlement gisteren (9 februari) ingestemd met het rapport van Europarlementariër Jan Huitema (VVD/Renew Europe). Zijn rapport roept op tot meer ambitie in het actieplan voor de circulaire economie, dat de Europese Commissie vorig jaar presenteerde. Zo heeft de EU concrete doelstellingen nodig om uiterlijk in 2050 een koolstofneutrale, ecologisch duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie te realiseren, vindt het Parlement. Ze dringt er bij de Commissie op aan om dit jaar nog geharmoniseerde, vergelijkbare en uniforme circulariteitsindicatoren voor materiaal- en consumptievoetafdrukken in te voeren.

Een concreet doel is cruciaal om stappen te maken, vindt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks): “In het gebruik is al heel veel mogelijk, maar de vrijblijvendheid moet er vanaf. Als we een circulaire economie willen, moeten we het innovatieve vermogen van de markt aanspreken met bindende doelstellingen.”

Vraag stimuleren

Die bindende doelstellingen zijn volgens hem echter niet het enige. “Er moet ook beleid komen dat de vraag naar gerecyclede stoffen en producten stimuleert. Het rapport benoemt belangrijke zaken, zoals duurzaam aanbesteden en het heffen van belasting op grondstoffen, maar kijkt daarvoor vooral naar de EU-landen.” In zijn ogen moet de EU hierin een veel actievere rol in spelen. “GroenLinks wil een sterke Europese industriepolitiek die een prijs zet op vervuiling, duurzame productieketens opschaalt en investeert in onderzoek en circulair ontwerp. Dit zijn voor ons de kernpunten bij de Europese herziening van het industriebeleid dit jaar.”

Ook Stephane Arditi van het Europees milieubureau EEB is blij met de oproep van het Parlement. “Wettelijke bindende doelstellingen voor materiaalgebruik en consumptiepatronen zijn hard nodig. Ze waren het belangrijkste ontbrekende puzzelstukje in het voorstel van de Europese Commissie. Als ze zonder vertraging door de Commissie en de lidstaten worden goedgekeurd, kunnen de doelstellingen een centrale rol spelen in het groene herstel van Europa en daarnaast burgers, bedrijven en overheden helpen waardevolle en beperkte middelen te besparen.”

Kritisch

De Europese brancheorganisatie voor afvalbedrijven Fead is blij met de uitslag van de stemming, maar toont zich ook bezorgd. Zo vindt de organisatie dat het doel om verbranding van afval tot een minimum te beperken de verkeerde kant op gaat. Volgens Fead is energieterugwinning uit afval een noodzakelijke behandeling voor niet-recyclebaar afval. Daarnaast wordt hiermee CO2-uitstoot vermeden voor de productie van warmte en elektriciteit, terwijl fossiele brandstoffen voor deze productie meer CO2 zouden uitstoten.

Nu het Parlement een positie heeft ingenomen, kunnen de onderhandelingen met de Commissie en de EU-lidstaten over de uiteindelijke wetten beginnen. Dit jaar moet de eerste wetgeving volgen, waaronder de nieuwe richtlijn voor eco-design en regels over het exporteren van afval.

Bron: Afvalonline.nl

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan