Bruno Vermoesen (BSH Home Appliances) nieuwe voorzitter ANStEC

ANStEC heeft een nieuwe voorzitter. Bruno Vermoesen volgt per 1 januari 2022 Stefan Verhoeven op. De nieuwe voorzitter brengt een berg aan ervaring mee. Al 26 jaar werkt hij voor BSH Home Appliances, waarvan al 18 jaar voor de afdeling corporate technology. Bijna zijn hele carrière lang houdt Bruno zich al bezig met circulaire economie en zette hij verschillende succesvolle projecten op in België. Als vertegenwoordiger van BSH Home Appliances bij de Europese Commissie, lid van APPLiA Europe en voorzitter van Recupel is het e-wastedossier hem welbekend.

Circulaire economie als rode draad

Binnen BSH Home Appliances is Bruno verantwoordelijk voor de strategie op gebied van het circulaire beleid en wist hij vele duurzame projecten te realiseren. Een voorbeeld daarvan is het ‘Reversed Logistics’ project. Bij leveringen aan retailers nemen de chauffeurs oude apparaten mee terug. Zo wordt voorkomen dat handelaren de apparatuur aan schroothandelaren verkopen, kan het op een goede manier gerecycled worden en rijden er minder lege vrachtwagens rond. Een ander project uit zijn koker is het Papillonproject dat sinds 2018 bestaat. Daarbij verhuurt BSH Home Appliances vrijstaande huishoudelijke apparaten voor een kleine bijdrage aan families die in armoede leven. Samen met de Vlaamse sociale onderneming SAAMO wordt ervoor gezorgd dat deze mensen de beschikking hebben over apparaten in een full-service concept én dat ze energiezuinig zijn, zodat bespaard kan worden op de energierekening.

Vertegenwoordiger in België en Europa

Naast zijn takenpakket bij BSH Home Appliances vertegenwoordigt Bruno het bedrijf bij Europese instanties, waaronder de Europese Commissie. Zo draagt hij bij aan het vormgeven van wetgeving in het kader van de circulaire economie. Het ‘digital product passport’ is een van de thema’s waar hij zich nu mee bezig houdt en waar hij via APPLiA Europe een bijdrage levert in de discussie. Bruno is eveneens voorzitter van de raad van bestuur van Recupel, de Belgische variant van Stichting OPEN. Daar ligt zijn focus momenteel op een toekomstbestendige herstructurering. 

Voorzitterschap bij ANStEC

Toen Bruno gevraagd werd of hij de nieuwe voorzitter van ANStEC wilde worden, greep hij dit aanbod met beide handen aan: “Het correct inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische apparaten is een thema dat mij nauw aan het hart ligt. Ik geloof dat dit een cruciaal element van de circulaire economie is”. Zijn opgedane kennis deelt hij graag met de branche. Omgekeerd hoopt hij ook veel van het Nederlandse systeem te leren.

Meer dan het behalen van de inzameldoelstelling

Na een periode van inwerken wil Bruno vooral kijken wat ANStEC en Stichting OPEN nog meer kunnen doen om de branche circulair te maken. “Niet alleen het inzamelpercentage is belangrijk, maar ook de manier waarop we recyclen. Jammer genoeg is de definitie van recyclen erg breed. Als je voor materiaal een nieuwe toepassing vindt en bijvoorbeeld van een wasmachine een bloempot maakt, ben je al aan het recyclen. Ik wil samen met de branche kijken hoe we kunnen voorkomen dat er laagwaardige onderdelen van onze dure materialen worden gemaakt. Laten we er samen voor zorgen dat we naar ‘closed loop recycling’ gaan en materialen hergebruiken op een zelfde technologisch niveau.”

Verder gaan dan recyclen

Recycling is de laatste stap die genomen kan worden wanneer een product het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Bruno wil onderzoeken wat ANStEC en Stichting OPEN kunnen doen in de binnenste cirkels van de circulaire economie. Een pasklaar antwoord heeft hij nog niet, “maar ik vind wel dat we bereid moeten zijn daarover na te denken”. Welke stappen kunnen we bijvoorbeeld zetten op gebied van herstel van apparaten? Een van de opties die volgens hem verder onderzocht zou moeten worden, is het helpen van producenten bij het innemen van producten gemaakt van hoogwaardige materialen. “Zo kunnen we van een oude stofzuiger weer een nieuwe stofzuiger maken. Waarom niet?

Oog voor economie binnen de circulaire economie.

Op de vraag of Bruno optimistisch is over de toekomst, antwoordt hij: “Als we niks doen, gaan we sowieso de afgrond in. Veel dingen gaan goed en met Stichting OPEN en ANStEC doen we een ongelofelijke bijdrage aan het milieu. Producenten moeten nog bewuster worden van hun rol in de circulariteit en verder kijken dan alleen recycling. Als Stichtingen moeten we de producenten daar vooral bij helpen. In ‘circulaire economie’ zit ook het woord ‘economie’. We kunnen niet alleen naar milieuaspecten kijken. Het moet ook een rendabel systeem zijn, anders kunnen producenten niet investeren in innovatie die apparaten weer beter maakt voor het milieu. Het evenwicht is heel belangrijk. Het is nog niet te laat, maar het is wel 5 voor 12. En dan niet in minuten, maar in seconden.”

Recente berichten