Brancheorganisatie van leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten slaat nieuwe weg in

VLEHAN gaat verder onder de naam APPLiA Nederland

Vanaf 1 maart 2021 gaat de Vereniging van Leveranciers van Elektrische Huishoudelijke Apparaten in Nederland, kortweg VLEHAN, verder onder de naam APPLiA Nederland. De naamswijziging gaat gepaard met een aangepaste taakuitvoering. Waar de organisatie voorheen vooral gericht was op informatievoorziening richting de leden, wordt nu eveneens gefocust op het ophalen van standpunten en actieve representatie van de leden naar buiten toe. Daarnaast wordt het e-wastedossier onderdeel van het takenpakket van APPLiA Nederland. De naamswijziging is een zichtbare verandering die de warme band met de Europese koepelorganisatie APPLiA onderstreept. Als lid van de Europese organisatie praat APPLiA Nederland ook in Europa mee over innovatie, duurzaamheid en wet- en regelgeving en behartigt daarmee de belangen van de Nederlandse leveranciers en producenten.

Veranderende behoeften leiden tot nieuwe aanpak

VLEHAN is al ruim 30 jaar de brancheorganisatie die haar leden voorziet van informatie over relevante onderwerpen en ontwikkelingen binnen de sector van elektrische huishoudelijke apparaten. De afgelopen jaren zijn onderwerpen als circulariteit, energielabels, e-waste en materiaalgebruik steeds belangrijker geworden binnen de industrie en in het retail-landschap waarin deze producten worden verkocht. Het bestuur van APPLiA Nederland gaat daarom, in haar rol van belangenbehartiger, over deze thema’s de dialoog aan met zowel leden als overheden, retailers en belangenorganisaties.

Stefan Verhoeven, CEO van Miele Nederland en voorzitter van APPLiA Nederland: “Ik ben er enorm trots op dat we al decennia lang een betrouwbare en waardevolle informatiepartner en belangenbehartiger zijn voor onze leden. De laatste jaren hebben we gemerkt dat er bij onze leden een groeiende behoefte is aan een organisatie die het voor hen opneemt. We gaan daarom nog meer dan in het verleden namens onze leden stelling nemen en proactief naar buiten treden om namens hen aandacht te vragen voor belangrijke kwesties. Dit kunnen we doen omdat we met de leden in discussie gaan over belangrijke thema’s en daarin prioritering aanbrengen. Daardoor weten we nog beter wat er speelt en hoe wij onze leden kunnen ondersteunen in onze vertegenwoordiging. Deze nieuwe aanpak is minstens zo belangrijk als de naamswijziging, waarmee we de korte lijnen met de Europese koepelorganisatie onderstrepen.”

Integratie van het e-wastedossier

De integratie van het e-wastedossier is een belangrijk onderdeel van de nieuwe weg die APPLiA Nederland inslaat. Conform Europese Richtlijnen dienen producenten van elektrische (huishoudelijke) apparaten ervoor te zorgen dat jaarlijks 65% van de door hen op de markt gebrachte producten in de vorm van afgedankte apparaten (e-waste) ingezameld en gerecycled  worden. Deze zogenaamde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) wordt in Nederland vanaf 1 maart 2021, namens de producenten, ingevuld door de Stichting OPEN. In lijn met deze wijziging gaat de Stichting Witgoed per 1 maart 2021 over in de nieuwe stichting APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair (kortweg ANStEC). Deze stichting heeft nauwe banden met APPLiA Nederland en neemt de vertegenwoordiging van alle producenten van elektrische huishoudelijke apparaten binnen Stichting OPEN op zich. Gezien het streven van overheid en maatschappij naar een circulaire economie, is het een logische stap om het e-wastedossier te integreren in de activiteiten van APPLiA Nederland.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan