Workshop transitieagenda

Woensdag 29 september was de startbijeenkomst van de transitieagenda naar circulaire elektrische huishoudelijke apparaten. Onder meer Roald Lapperre, Directeur-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&W en Thomas Rau, pionier in de circulaire economie, waren aanwezig.  Deze bijeenkomst was de eerste in de reeks van een drietal workshops waarin we met elkaar willen onderzoeken wat nodig en mogelijk is om tot een circulaire economie te komen voor elektrische huishoudelijke apparaten.

Uit de discussie bleek dat er al een aantal thema’s is waarop stappen gezet kunnen worden: 

  • Materiaalpaspoort 
  • Productlabeling 
  • Inzamelpercentage verhogen 
  • Hoogwaardig hergebruik ingezamelde componenten en materialen binnen de branche 

Doel van de bijeenkomst

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor de circulaire economie) werken het Groene Brein en adviesbureau Turntoo aan het tot stand brengen van het transitieplan specifiek voor elektrische huishoudelijke apparaten, onze branche. Het doel is om samen met de branche te komen tot een gedragen plan in samenspraak met o.a. de Rijksoverheid. APPLiA Nederland verwelkomt het initiatief van het Ministerie van I&W en draagt graag bij aan de totstandkoming van dit transitieplan dat begin 2022 zal worden opgeleverd.

tweede bijeenkomst Transitieagenda

Datum: dinsdag 2 november 2021

Tijd: 09.30 tot 12.00 uur

Locatie: Miele Nederland, De Limiet 2, 4131 NR Vianen

In het geval dat fysiek bijeenkomen niet mogelijk is vanwege beperkende maatregelen, zal de bijeenkomst online plaatsvinden.

De derde bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 november.

Programma transitieagenda

Focus van deze workshop:

  • Vaststellen van een set aan thema’s en onderwerpen die nodig zijn circulariteit in de branche te realiseren
  • Verdieping op enkele thema’s: kansen, belemmeringen en potentieel
  • Ideeën voor schaalbare projecten bespreken

Deelnemen aan de bijeenkomst transitieagenda

Bent u producent van elektrische huishoudelijke apparaten en wilt u de bijeenkomst ook bijwonen? Neem dan contact op via info@applianederland.nl. U bent van harte welkom.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan