vervolgWorkshop transitieagenda

Woensdag 29 september was de startbijeenkomst van de transitieagenda naar circulaire elektrische huishoudelijke apparaten. Onder meer Roald Lapperre, Directeur-Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&W en Thomas Rau, pionier in de circulaire economie, waren aanwezig.  Deze bijeenkomst was de eerste in de reeks van een drietal workshops waarin we met elkaar willen onderzoeken wat nodig en mogelijk is om tot een circulaire economie te komen voor elektrische huishoudelijke apparaten.

Uit de discussie bleek dat er al een aantal thema’s is waarop stappen gezet kunnen worden: 

  • Materiaalpaspoort 
  • Productlabeling 
  • Inzamelpercentage verhogen 
  • Hoogwaardig hergebruik ingezamelde componenten en materialen binnen de branche 

Doel van de bijeenkomst

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor de circulaire economie) werken het Groene Brein en adviesbureau Turntoo aan het tot stand brengen van het transitieplan specifiek voor elektrische huishoudelijke apparaten, onze branche. Het doel is om samen met de branche te komen tot een gedragen plan in samenspraak met o.a. de Rijksoverheid. APPLiA Nederland verwelkomt het initiatief van het Ministerie van I&W en draagt graag bij aan de totstandkoming van dit transitieplan dat begin 2022 zal worden opgeleverd.

Derde bijeenkomst Transitieagenda

Datum: dinsdag 14 december 2021

Tijd: 09.30 tot 12.00 uur

Locatie: online via Teams

Programma transitieagenda

Focus van deze workshop:

  • Verdere verdieping op kansen voor circulariteit en inzicht in mogelijkheden op korte, middellange en lange termijn (in samenwerking met ketenpartners)
  • Ideeën voor projecten bespreken en concretiseren

Deelnemen aan de bijeenkomst transitieagenda

Bent u producent van elektrische huishoudelijke apparaten en wilt u de bijeenkomst ook bijwonen? Neem dan contact op via info@applianederland.nl. U bent van harte welkom.

De vorige bijeenkomst vond plaats op 2 november 2021.

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan