APPLIA maakt zich sterk voor een gelijk speelveld

Hoewel de zomerperiode vaak als komkommertijd wordt aangemerkt, voert de industrie achter gesloten deuren een stevige lobby in Den Haag. Op 1 januari 2022 treedt namelijk de nieuwe Europese richtlijn consumentengarantie in werking. Die richtlijn schrijft voor dat – zolang een consument gebruik kan maken van garantie op een apparaat – hij/zij gevrijwaard moet zijn van kosten. Gaat een apparaat kapot, dan kan de consument kosteloos gebruik maken van drie mogelijkheden: reparatie afdwingen, een nieuw apparaat vragen of de koop ontbinden. Dat is redelijk als je minder dan twee jaar geleden een nieuwe wasmachine of koelkast kocht, maar wordt onredelijk als die koop langer geleden heeft plaatsgevonden.

Nederland versus europa

Binnen Europa geldt er nu een garantieperiode van twee jaar, maar in Nederland is dat minder duidelijk gedefinieerd. Sinds begin jaren ’90 geldt dat een consument een garantieperiode mag verwachten die is gebaseerd op de normale levensduur van een apparaat. Die kan best zes jaar of langer zijn. De Nederlandse overheid wil dit handhaven als de nieuwe Europese richtlijn in werking treedt. Nederland gaat daarbij verder dan de twee jaar die in Europa verplicht is. Daarbij wordt aangegeven dat, anders dan nu, aan de consument bij reparatie, vervanging of koopontbinding geen bedrag meer in rekening mag worden gebracht voor het jarenlange, ongestoorde gebruik. En daar zit ‘m de pijn. Dat kan in Nederland namelijk tot gevolg hebben dat een consument tot zes jaar na de aankoop van een wasautomaat bij een defect kosteloos de koop kan ontbinden, de volledige koopprijs kan terugeisen of aanspraak kan maken op een nieuwe wasmachine. Terwijl die consument wel jaren gebruiksgenot heeft gehad van het apparaat.

Ongelijk speelveld

Het is vreemd dat de Nederlandse overheid er zo over denkt. Nederlandse aanbieders worden namelijk met aanzienlijke extra kosten geconfronteerd. En prijsverhogingen voor de consument liggen dan voor de hand. Afgezien van de onredelijkheid hiervan, ontstaat hiermee ook een ongelijk speelveld. Voor producenten die al langer op de Nederlandse markt actief zijn – en daardoor een groot uitstaand park van apparaten hebben – heeft het ook een veel grotere financiële impact dan voor producenten die recent tot de markt zijn toegetreden. Omdat de maatregel ook betrekking heeft op producten die langer dan twee jaar geleden zijn verkocht. Daarnaast kunnen consumenten hun apparaten via onlinekanalen in het buitenland kopen, waar de garantieregels op een andere manier worden toegepast – namelijk maximaal twee jaar garantie. Daardoor kunnen de verkoopprijzen lager liggen dan die van Nederlandse aanbieders. Op meerdere niveaus is het standpunt van de Nederlandse overheid dus onwenselijk voor Nederlandse producenten van elektrische huishoudelijke apparaten.

De lobby gaat door

APPLiA Nederland heeft het initiatief genomen voor een VNO-NCW lobby. Om een gebruiksvergoeding te mogen blijven vragen als consumenten na een lange periode van gebruik alsnog kosteloos de koop willen ontbinden of een nieuw apparaat willen. Uiteraard is dat een stap in de goede richting voor onze leden. Toch stopt de APPLiA-lobby pas als in Nederland op dezelfde manier wordt omgegaan met het garantierecht als in andere Europese landen. Want APPLiA Nederland staat voor een gelijk speelveld én uniforme wet- en regelgeving binnen Europa. Altijd!

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan