2022: Het jaar voor APPLiA Nederland Stichting E-waste Circulair

Het jaar 2022 startte voor ANStEC met een nieuwe voorzitter (Bruno Vermoesen van BSH Home Appliances) en penningmeester (Ben Hofenk van Inventum Huishoudelijke Apparaten), Maarten Blom was als algemeen bestuurder al aan boord.

Bruno Vermoesen
Bruno Vermoesen
Ben Hofenk
Ben Hofenk

De Stichting heeft als doel de belangen van producenten op het gebied van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor afgedankte elektrische apparaten te behartigen, onder meer binnen Stichting OPEN.

Klik hier voor meer informatie over ANStEC
ANStEC stichting open

PRODUCENTENRAAD & Afvalbeheerbijdrage 

ANStEC zorgt voor de achterbanconsultatie met de producenten van elektrische huishoudelijke apparaten in relatie tot het te voeren UPV-beleid binnen Stichting OPEN.

Een belangrijke pijler voor de achterbanconsultatie is de Producentenraad. Deze raad is in september 2022 voor het eerst bij elkaar gekomen. Stichting OPEN heeft een presentatie verzorgd over hoe invulling wordt gegeven aan de UPV en een doorkijk gegeven hoe de organisatie financieel is georganiseerd. Daarna is er gezamenlijk gesproken over hoe producenten meer invulling kunnen geven aan de transitie naar meer circulariteit en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de inzameldoelstelling van 65%.

Op 23 november 2022 vond een tweede bijeenkomst plaats en kreeg de Producentenraad uitleg over de totstandkoming van de vastgestelde afvalbeheerbijdrage voor 2023. Voor het vaststellen van de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage 2024 wil ANStEC via de Producentenraad de producenten meer betrekken bij de totstandkoming van deze tarieven. Hiervoor zal de producentenraad een drietal keer bij elkaar komen. De eerste bijeenkomst is gepland op 26 september 2023 om 15.00 uur bij Van der Valk in Utrecht. 

Meer weten of deelnemer worden? 

Klik hier voor meer informatie over de producentenraad

 

 

Recente berichten

Word lid van Applia Nederland

En ervaar de voordelen!

Sluit je aan